02:09 / 09.09.2023

Podpisanie umowy na budowę nowego Medyka

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV  

W dniu 4 września 2024 roku w Radomskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Plac Stare Miasto 10 nastąpiło uroczyste podpisanie umowy z firmą “Budimex S.A.”, wykonawcą inwestycji “Przebudowa i rozbudowa budynku przy ulicy Kelles-Krauza 3 wraz z zagospodarowaniem terenu”.

UROCZYSTE PODPISANIE UMOWY

Umowy z wykonawcą tej inwestycji podpisała dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Agnieszka Stolaczyk.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV  

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV  

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV  

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV  

W uroczystości udział wzięli Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik, Wicemarszałek Pan Rafał Rajkowski, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Leszek Przybytniak i Pan Tomasz Śmietanka oraz Prezydent Miasta Radomia Pan Radosław Witkowski.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV  

-Witam bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji. Jest to już druga konferencja w Naszej szkole dotycząca modernizacji i rozbudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kelles-Krauza 3 w Radomiu. To historyczny moment: dzisiaj podpisujemy umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą „Budimex” wyłonioną w drodze postępowania przetargowego na realizację Naszego projektu budowlanego – budowę Medycznej Szkoły Policealnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu oraz obchodzimy 65-lecie szkoły i 25-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego. mówiła podczas konferencji dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Agnieszka Stolaczyk.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV  

-Nie byłoby tego wydarzenia bez wsparcia Samorządu Województwa Mazowieckiego, Marszałka Pana Adama Struzika, V-ce Marszałka Pana Rafała Rajkowskiego, Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Pana Mirosława Krusiewicza, całego Zarządu i radnych sejmiku Województwa Mazowieckiego. dodała Pani dyrektor.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV  

-Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kelles-Krauza 3 finansowana jest w całości z budżetu Województwa Mazowieckiego. Na inwestycję tą przeznaczono 74 mln. zł.
Kluczowy cel, który sobie postawiłam realizujemy. Szanowni słuchacze  budujemy szkołę przyszłości, szkołę dla pokoleń, na którą czekają słuchacze i mieszkańcy regionu radomskiego. Tu poznacie ciekawe zawody, których będziecie się uczyć w nowoczesnych pracowniach i salach dydaktycznych. Dla mnie jest to szczególnie ważne, ponieważ jestem absolwentką Liceum Medycznego tej szkoły. Ten wyjątkowy dzień, zapewne zapisze się w historii Naszej szkoły.
A teraz pragnę przedstawić Państwu krótką prezentację dotyczącą: wyboru projektanta, inwestora zastępczego, wykonawcy oraz ogromu prac związanych z przeniesieniem całego majątku szkoły z głównego budynku 
przy ulicy Kelles-Krauza 3 na Plac Stare Miasto 10 oraz Pułaskiego 9. Budynek przy ulicy Pułaskiego 9 wymagał przeprowadzenia prac remontowo-budowanych, hydraulicznych, podłączenia sieci teleinformatycznej, przygotowania wszystkich pracowni i sprzętów (unitów stomatologicznych, aparatu RTG). Wszystko to, po to, aby zachować ciągłość procesu dydaktycznego  zgodnie z planem nauczania. Prace te zostały przeprowadzone w okresie ferii zimowych. Na ten cel otrzymaliśmy środki w wysokości 230 tysięcy. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom za zaangażowanie  
i trud włożony w przeprowadzkę w tak krótkim czasie. Serdeczne podziękowania składam na ręce Prezydenta Miasta Radomia Pana Radosława Witkowskiego za życzliwe podejście do Naszego projektu i pomyślną współpracę z Wydziałem Architektury  i Wydziałem ochrony środowiska i rolnictwa. To dzięki Państwa pomocy udało Nam się uzyskać wszystkie pozwolenia w terminie - na tym zakończyła przemówienie dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Agnieszka Stolaczyk.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV  

-Radomskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to szkoła z tradycjami, w której od 65 lat kształcą się słuchacze w zawodach medycznych i społecznych. To prawdziwa kuźnia profesjonalnych pracowników ochrony zdrowia, dlatego systematycznie ją wspieramy. W 2018 roku zmodernizowaliśmy budynek na Placu Starego Miasta 10, który dziś jest wizytówką placówki. Teraz przyszła kolej na rozbudowę głównej siedziby szkoły właśnie przy ulicy Kelles-Krauza 3 mówił marszałek, Adam Struzik.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV  

Wkrótce rozpocznie się przebudowa głównego budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu. To będzie kolejny krok w rozwoju placówki przy ulicy Kelles-Krauza.

-Powstanie tam pięciokondygnacyjny budynek nadziemny z jedną kondygnacją podziemną. Budynek będzie wyposażony w nowoczesne pracownie. Będą symulacyjne sale szpitalne. Agnieszka Stolarczyk, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu:

-Inwestycja jest finansowana przez samorząd województwa mazowieckiego. Na ten cel samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył 74 mln zł. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV  

-Dzięki planowanej rozbudowie powierzchnia użytkowa budynku zwiększy się o ponad 3800 m². Powstanie nowe skrzydło, w którym znajdą się m.in. sale wykładowe, pracownie praktycznej nauki zawodu oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne. Budynek będzie miał pięć kondygnacji oraz nowoczesną aulę w formie łącznika. Projekt uwzględnia budowę parkingu podziemnego. 

Przebudowa budynku Medyka ma zakończyć się w czerwcu 2025 roku. Wykonawcą jest firma Budimex.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Uroczyście inauguruję Rok szkolny 2023/2024 pod hasłem „Zostań bohaterem nowego semestru”.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

-Witam Was młodych bohaterów, którzy wybrali naszą szkołę. Dziękujemy za zaufanie. To wyjątkowy krok w Waszym życiu, aby zdobyć wiedzę, praktykę, ale także nowych przyjaciół i nowe znajomości. Nasza szkoła to przede wszystkim atmosfera. Witamy w Naszej rodzinie. Będziemy Waszymi nauczycielami, ale także wiernymi słuchaczami, bo to Wy kształtujecie nowe życie szkoły i to my chcemy Was słuchać -powiedziała podczas inauguracji dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Agnieszka Stolaczyk.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

-Nasza kadra nauczycieli, to nie przypadkowe osoby. To wyszukani i doświadczeni praktycy zawodu, na których zawsze możecie liczyć. To oni stawiają na jakość kształcenia i dobrą praktykę, której oczekujecie Wy, pacjenci, ich rodziny oraz Wasi KLIENCI. Wiem, że po ukończeniu Naszej szkoły pracodawcy Was chętnie zatrudnią, bo będziecie najlepsi. Czujcie się u Nas dobrze. U progu nowego roku szkolnego składam wszystkim najlepsze życzenia. Życzę, aby czas spędzony w szkole był radosny, bezpieczny, ale i pracowity. Dążcie do poszerzania swojej wiedzy, a także do rozwijania własnych pasji. Spełniajcie marzenia i realizujcie ambitne cele. Słuchaczom ostatnich semestrów, którzy w tym roku mają egzaminy zawodowe życzę systematycznej i rzetelnej pracy, której efektem będzie zdanie egzaminów. Oprócz nauki, do której zachęcam  integrujemy się na śniadaniach w bibliotece, poznajemy się na wydarzeniach sportowych , pieszych wycieczkach, rajdach rowerowych. A teraz zwracam się do mojej kadry wykładowców – brakowało Was. Dzisiaj cieszę się, że Was widzę. Życzę, jak najmniej kłopotów i problemów, zdrowia i wielu powodów do satysfakcji. Pracownikom administracji i obsługi ŻYCZĘ  spokojnej i efektywnej pracy.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Szanowni Państwo niech będzie to dla Was dobry rok. Wszyscy wiemy, że przez dobrą szkołę wiedzie najlepsza droga do dobrej przyszłości. Bogactwem człowieka są, przyjazny gest, pogodne słowo”. I takiego bogactwa życzę Wam wszystkim jak najwięcej. Witajcie bohaterowie w radomskim Medyku. powiedziała Agnieszka Stolarczyk.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV