11:02 / 07.02.2024

Odbyła się konferencja promująca drugi tom monografii DZIEJE RADOMIA. Tom II. 1795 – 1915.

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Konferencja promująca drugi tom monografii "Dzieje Radomia. Tom II. 1795 – 1915."

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

W dniu 7 lutego 2024 r. o godzinie 12.00 w w siedzibie MSCDN Wydział w Radomiu, ul. Kościuszki 5a odbyła się Konferencja promująca drugi tom monografii "Dzieje Radomia. Tom II. 1795 – 1915."


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 


W wydarzeniu uczestniczyli:  Wicemarszałek Samorządu Województwa Mazowieckiego - Rafał Rajkowski, Wiceprezydent Radomia Mateusz Tyczyński, Dyrektor Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu Leszek Ruszczyk, Zastępca Dyrektora Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu Adam DuszykZastępca kierownika MSCDN Wydział w Radomiu Łukasz Molenda


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

W konferencję uczestniczyły  nauczyciele i bibliotekarze zainteresowanych nie tylko przeszłością swego miasta, ale także samym dziełem.


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

"Dzieje Radomia" - wyjątkowe wydawnictwo, które będzie opisywało w czterech tomach pełną historię dziejów Radomia.
Dwa pierwsze tomy już teraz można nabyć w kasie muzeum.


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Dyrektor Muzeum imienia Jacka Malczewskiego, Leszek Ruszczyk, witając gości mówił - Wystawa stała Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Gąsce i Esterce, czyli Muzeum Historii Radomia prezentuje naszą historię ukazując genealogię, powstanie miasta oraz najważniejsze etapy jego rozwoju. Natomiast monografia uzupełnia tę wiedzę, prezentując sferę badawczą.


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Następnie Mateusz Tyczyński powiedział- Monografia historii Radomia to niezwykle ważne przedsięwzięcie dodając. -Nie możemy mówić o kompleksowej edukacji historycznej, regionalnej bez kompleksowo zebranego materiału od tych najdawniejszych dziejów do najnowszych. Budujemy coś, co zostawimy po sobie na kolejne dziesiątki lat. To jest niesamowicie ważne, jako taki fundament do budowania świadomości lokalnej i dumy z przywiązania do miejsca.


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Radom czekał na to wydawnictwo czterdzieści lat. Radomianie zasługują na taką historyczną wiedzę, która ma swoje korzenie w badaniach naukowców. Zespół, który tworzy tę monografię świadczy o tym, że to bardzo dobra książka, do której trzeba zajrzeć. Każdy radomianin powinien znać historię swojego miasta - mówił Rafał Rajkowskiwicemarszałek województwa mazowieckiego.


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Na spotkaniu autorzy dr hab. Krzysztof Latawiec i dr hab. Sebastian Piątkowski,  opowiadali o ich pracy nad wydawnictwem.


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

- Ten tom dotyka przeróżnych kwestii związanych z dziejami Radomia w XIX wieku i na początku XX wieku. Od
kwestii związanych z Radomiem i jego rolą jako ośrodka administracyjnego, poprzez funkcjonowanie mieszkańców
miasta w różnych sferach np. wyznaniowej, gospodarczej, własnościowej. Ale też klęski elementarne, rozwój
gospodarczy miasta, czyli przede wszystkim handel, rolnictwo, przemysł, kolej. Monografia dotyka przeróżnych
kwestii - mówił Krzysztof Latawiec


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Na zakończenie spotkania każdy uczestnik wydarzenia otrzymał egzemplarz monografii.


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Monografię dziejów Radomia finansują wspólnie miasto Radom i samorząd województwa mazowieckiego. Jej wydawcami są OKiSz "'Resursa Obywatelska" i Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.
© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Po promocji drugiego tomu monografii "Dzieje Radomia. Tom II. 1795 – 1915." odbyło się Spotkanie inauguracyjne platformy 
z innowacyjną siecią edukacyjną, tworzoną przez muzeum we współpracy z MSCDN Wydział w Radomiu.

- to platforma interdyscyplinarna mająca na celu inspirację uczniów i rozwijanie ich zainteresowań poprzez funkcjonalne wykorzystanie bogactwa muzealnych zasobów. 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Dlaczego warto dołączyć do naszej sieci? 

 
© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

- Funkcjonalne wykorzystanie zasobów muzealnych, inspirujące działania poza murami szkoły. 
- Zindywidualizowane podejście dostosowane do różnych grup przedmiotowych, niezależnie od nauczanej dziedziny. 
- Rozwój umiejętności pedagogicznych poprzez szkolenia, warsztaty i materiały dydaktyczne. 
- Możliwość wymiany doświadczeń, pomysłów i inspiracji z innymi nauczycielami, budując silną społeczność wspierającą się nawzajem.

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV