13:07 / 10.07.2020

Nowa propozycja DK w Zwoleniu WAKACYJNY KONKURS. FILMOWY dla dzieci i młodzieży - ONLINE.


Dom Kultury w Zwoleniu jest organizatorem Wakacyjnego Konkursu na spot filmowy dla dzieci i młodzieży 2020 - ONLINE pt.. "MOJA MIEJSCOWOŚC LATEM"

Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 7 września 2020 roku.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. W przypadku osób niepełnoletnich, zgłoszenia w ich imieniu dokonuje rodzic lub opiekun prawny. Osoby te ponoszą odpowiedzialność za zgłoszenie nieletnich uczestników konkursu.
Zadaniem konkursowym jest samodzielne nakręcenie materiału filmowego, zwanego dalej „spotem”.  Spot może być nagrywany za pomocą telefonu, tabletu, kamery lub innych urządzeń. Uczestnik może zgłosić jeden spot (temat: Moja miejscowość latem).
Spot filmowy może zostać wykonany dowolną techniką, przy czym jego długość nie powinna przekroczyć 30 sekund. Spoty trwające powyżej 30 sekund nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu. Spot filmowy może być nagrywany indywidualnie, a także zespołowo. Uczestnicy zobowiązują się do zgłaszania muzyki w filmie nieobciążonej prawami autorskimi lub takiej do której prawa autorskie posiadają.
 
Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminuprzesyłanie na Konkurs spotów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, powszechnie uznawane za obraźliwe. 

Spot filmowy może zostać wykonany dowolną techniką, przy czym jego długość nie powinna przekroczyć 30 sekund. Spot filmowy może być nagrywany indywidualnie, a także zespołowo.

Warunkiem udziału w Konkursie jest:
1) dostarczenie pracy konkursowej w postaci spotu zgodnie
z wymogami Regulaminu Konkursu;
2) dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszeniowej
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu.
2. Regulamin oraz wzór Karty zgłoszeniowej dostępne są na
stronie internetowej: dkzwolen.vot.pl w zakładce konkursy.

Więcej: Regulamin i karta zgłoszeń do pobrania na stronie internetowej Domu Kultury w zakładce Konkursy.

Wykonany spot wraz ze skanem podpisanej karty zgłoszeniowej z dopiskiem w temacie wiadomości „Konkurs wakacyjny na spot filmowy 2020” należy przesłać drogą Elektroniczną – mailem na adres: dkzwolen@gmail.com.
Plik powinien być opisany w następujący sposób: wykonawca – tytuł pracy.

NAGRODA ZOSTANIE PRZYZNANA W KATEGORIACH: 
-Nagroda publiczności ( największa ilość polubień na profilu społecznościowym Domu Kultury w Zwoleniu na portalu Facebook).
-Nagroda główna oraz wyróżnienia (przez powołane jury).

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!!!