15:10 / 22.10.2020

Na radomskim Sadkowie działa MOBILNY PUNKT WYMAZOWY.,


Jak poinformował ppłk Łukasz Baranowski.

-Cały czas w godz. 8:00-19:00 (łącznie z sobotą i niedzielą), mieszkańcy Radomia mogą korzystać z Mobilnego Punktu Wymazowego, gdzie nie wysiadając z samochodu, bardzo sprawnie i profesjonalnie przeprowadzane jest badanie wymazowe - mówi ppłk Łukasz Baranowski, dowódca 62. Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu.Badanie jest bezpłatne, trzeba mieć tylko skierowanie od lekarza. Całe przedsięwzięcie organizuje 62 Batalion Lekkiej Piechoty WOT.

Miejsce: Wojskowy Ośrodek Sportowy na radomskim Sadkowie.