13:08 / 02.08.2016

MIEJSCOWOŚCI, KTÓRE WARTO ZWIEDZIĆ - TACZÓW

TACZÓW
Jadąc samochodem w odległości 10 km na północny zachód od Radomia i 3 km na wschód od Zakrzewa dojedziemy do podradomskiego Taczowa. To miejscowość z której pochodził jeden z bardziej znanych rycerzy polskiego średniowiecza Mikołaj Powała, rycerz, który brał udział w bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku. Zatrzymując się w pobliżu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, znajdujemy się terenie kompleksu Parku Historycznego w Taczowie  widzimy m.in: Muzeum Etosu Rycerskiego oraz Kuźnię Powały. Z historycznych przekazów wynika, że Mikołaj Powała był także kowalem, sam wykuwał swoje miecze i topory,. Rycerz z Taczowa odznaczał się ogromną siłą, o czym przeczytać można choćby w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza. To kuźnia z paleniskiem a w niej wykwalifikowany kowal , w której odbywać się będą pokazy kowalstwa oraz prezentacje wyrobów sztuki kowalskiej na życzenie zwiedzających.   W Parku historycznym – „Rycerze Bogurodzicy” przechodząc nieopodal dwóch stawów można zobaczyć ślady grodu stożkowego. Gródek Powały powstał prawdopodobnie na przełomie  XIII i IV wieku jako rycerska siedziba rodu. Powałowie, związani byli z bardzo zasłużonym rodem Ogończyków z herbem Ogończyk. Gródek w Taczowie reprezentuje najpóźniejszy typ fortyfikacji, który przypada wyłącznie na czasy średniowiecza., który był w średniowieczu budowlą fortyfikacyjno-mieszkalną. Idąc po parku nie da się ominąć zespół rzeźb plenerowych „Spotkanie u Powały”,  (od lewej) : Dobrogosta Czarnego (starosty radomskiego), rycerza Mszczuja ze Skrzynna (w czasie bitwy pod Grunwaldem zdobył pektorał Mistrza Ulricha von Jungingena), biskupa Mikołaja Trąbę (pierwszego Prymasa Polski), króla Władysława Jagiełłę oraz Mikołaja Powała z Taczewa., Idąc w stronę kaplicy są głazy narzutowe zostały zebrane z pól Taczowa. Świadkowie Dziejów na których wyryte są daty i treści ważnych wydarzeń historycznych, począwszy od sprowadzenia Krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego (1226), aż po Hołd Pruski (1525). Na kamieniach znajdują się nazwiska i życiorysy takich postaci historycznych jak: Konrad Mazowiecki, Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, Św. Jadwiga, Władysław Jagiełło oraz Kazimierz Jagiellończyk. Na kamieniach wyryte są daty wydarzeń z przeszłości związanych z problemem Krzyżackim.. Znajdując się przy Kaplicy Bogurodzicy, którą zaprojektował radomski architekt Tadeusz Derlatka. widzimy obraz przedstawiający Matkę Boską Taczowską, namalowany przez Adama Gugałę. Kapliczkę poświęcono w 600. Rocznicę bitwy pod Grunwaldem t.j. 2010r. Od kapliczki skręcając w prawo dochodzimy do Dioramy obrazu „Bitwa pod Grunwaldem”, gdzie otwierana jest kopia obrazu autorstwa Tadeusza Popiela i Zygmunta Rozwadowskiego (współpracownicy J. Styki i W. Kossaka przy „Panoramie racławickiej”, przedstawia tytułową bitwę pod Grunwaldem. Obraz został namalowany w 1910 roku przez Tadeusza Popiela i Zygmunta Rozwadowskiego w 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Wymiary obrazu to 5x10m2. Na obrazie „Bitwy pod Grunwaldem” ukazana jest końcowa faza walki. Po lewej widzimy króla Jagiełłę konno, ze świtą. Na pierwszym planie jest polski żołnierz, który pilnuje jeńców krzyżackich. W głębi  trwa walka. Na środku widzimy  upadek i odzyskanie głównej chorągwi Królestwa. Po prawej stronie zauważymy pogrom Krzyżaków i śmierć Wielkiego Mistrza (Ulricha von Jungingena). Wielki Mistrz próbuje się bronić przed atakiem (prawdopodobnie) Zawiszy Czarnego oraz dwoma innymi piechurami.
Na zakończenie naszego zwiedzania Parku Bogurodzicy dochodzimy do  Głazu z płaskorzeźbą „Hołd Pruski”
 Największy z siedmiu Świadków Dziejów - kamień narzutowy, upamiętniający Zygmunta I Starego oraz jego dokonania. Na głazie znajduje się również płaskorzeźba przedstawiająca Hołd Pruski z 1525 roku.