10:08 / 21.08.2023

MAZOWSZE TO MY I PRZYJACIELE - Taniec, Muzyka, Śpiew, Degustacja Potraw. Działo się nad zwoleńskim zalewem

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV  

Nad zwoleńskim ZALEWEM przy ul. Sportowa 5 w dniu 19 sierpnia 2023 roku odbyło się wydarzenie
pn. MAZOWSZE TO MY I PRZYJACIELE – TANIEC, MUZYKA, ŚPIEW, DEGUSTACJA POTRAW REGIONALNYCH - ZWOLEŃ 2023.Organizator wydarzenia: Dom Kultury w Zwoleniu 
Partner wydarzenia: Samorząd Województwa Mazowieckiego.
W wydarzeniu uczestniczył: Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

Zaczęło się od oberwania chmury. Organizatorzy czekali na zakończenie ulewy. Intensywniejsze opady deszczu oraz porywisty wiatr przyczyniły się do przesunięcia w czasie rozpoczęcia wydarzenia. 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Mimo deszczu decyzja organizatorów była, żeby rozpocząć wydarzenie w dużym namiocie przygotowanym na zabawę taneczną "Potańcz na dechach".

Program zaprezentowała Natalia Anna Wieczerzyńska Dyrektor Domu Kultury w Zwoleniu przedstawiła przybyłych gości i zaprosiła do udziału w zabawie wszystkich mieszkańców.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Otwarcia dokonał Arkadiusz Sulima Burmistrz Zwolenia.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV  

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Całe wydarzenie poprowadziła Iwona Nędzi Instruktorka Domu Kultury w Zwoleniu 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV  

Wybrano jury do oceny czterech konkursów odbywających w ramach wydarzenia w następującym składzie:
Przewodniczącym został Adolf Krzemiński — Regionalista, folklorysta, poeta, członkami zostali: Edyta Sulima – Sekretarz Powiatu Zwoleńskiego oraz Adam Kuszewski – Przedstawiciel Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV  

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Rozpoczął się blok konkursowy 
Przystąpiono do konkursu na „Najbardziej Zaczepną Kapelę”. 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV  

Komisja wysłuchała i oceniła występy kapel i przyznała nagrody: 
Laureatem pierwszej nagrody w konkursie  na „Najbardziej Zaczepną Kapelę”  została;
Kapela Stanisława Wlazło z Wieniawy  
Nagrody finansowe za udział otrzymali;
Kapela Wiesławy Gromadzkiej, Kapela Rodzinna Tarnowskich, Kapela Henryka Gwiazdy, Kapela Mateusza Popisa, Kapela Wesoły Kwartet, Kapela Stąporkowska, Kapela Mirosława Rogali, Kapela Jana Maraska,  Kapela Kamila Chrząszcza.

Mimo początkowej złej pogody nad zalew przybywało coraz więcej osób. Wydarzenie zgromadziło tłumy mieszkańców miasta Zwoleń i powiatu zwoleńskiego.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV  

Po rozdaniu nagród pierwszej konkurencji i ustaniu deszczu przystąpiono na scenie do drugiego konkursu na przyśpiewkę weselną.
Laureatką pierwszej nagrody w konkursie na przyśpiewkę weselną została;
Beata Kobierska z Mirowa Starego  
Nagrody finansowe za udział otrzymali;
Henryka Kozłowska, Maria Oracz, Anna Olejarz, Wiesław Dypa , Alicja Nowak, Halina Lech, Jolanta Stachowicz, Halina Kleszowska.

W trzecim konkursie oberkowym w parach Komisja oceniła uczestników i przyznała nagrody.
Laureatami pierwszej nagrody w konkursie oberkowym w parach zostaliBogusława Grzywa, Jan Manowiecki z Gałek  
Nagrody finansowe za udział otrzymali;                                                                                     
Anna Pióro, Czesław Pióro - Janina Koniarczyk, Bogusław Koniarczyk - Katarzyna Stawarz, Piotr Stawarz - Justyna Zając, Marek Oleksik - Barbara Kietlińska, Stanisław Piejak - Krystyna Wijakowska , Krzysztof Jaworski - Grażyna Magierek, Piotr Wachnicki - Tomasz Lula, Alicja Bil - Stanisław Grzesik, Jadwiga Błaszczyk.

Pani Natalia Anna Wieczerzyńska w trakcie między konkursami poinformowała -Ze względu na niesprzyjającą aurę Kino na leżakach montuje się właśnie w Kinie Świt, a konkursy startują o 20:00


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Na stoiskach można było skosztować przysmaków z całego regionu. Na straganach KGW prezentowali swoje wyroby.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV  

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV  

W wydarzeniu wzięło udział 10 Kół Gospodyń Wiejskich, które przygotowały z okazji udziału w konkursie najlepsze pierogi.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV  

Do czwartego konkursu jury podchodziło do każdego stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, by spróbować pierogi i ocenić, które są najlepsze. Najlepszymi „pierogami” zdaniem komisji, były pierogi przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich PIĄTKOWY STOK z Pałek gmina Zwoleń.   
   
                         
©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV    
              
Potrawy regionalne przygotowane zostały przez dziesięć  Kół Gospodyń Wiejskich: KGW w Garnie  gmina Wolanów, KGW Rogowianki w Rogowej gm. Wolanów, KGW  Czilibabki Kozłów gm. Rdzanów, KGW Piątkowy Stok, KGW Babski Kocioł, KGW Policzna, KGW Bartodzieje, KGW Jedlanka, KGW Sycyna,  KGW Rudki.

Nagrody przyznane zostały ze środków finansowych w ramach zakupu pakietu promocyjnego na w/w wydarzenie zgodnie z umową NR W/UMWM-UU/UM/KP/6325/2023 zawartą z Województwem Mazowieckim.
Wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy przygotowane przez gospodarza -  Domu Kultury w Zwoleniu.
Niesamowitym zainteresowaniem, że strony uczestników odbyła się zabawa taneczna "Potańcz na dechach" z Kapelą Stąporkowską,


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV  

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV  

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV