13:06 / 06.06.2024

Konferencja prasowa przed wernisażem wystawy -System wczesnego ostrzegania

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Konferencja prasowa przed wernisażem wystawy "System wczesnego ostrzegania", na który zapraszamy już w ten piątek o godz. 17:00


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Podczas konferencji prasowej Dyrektor Leszek Ruszczyk zaprosił na piątkowy wernisaż i przypomniał postać radomianina Rajmunda Ziemskiego, którego prace znajdziecie na zbliżającej się ekspozycji. Zachęcił zwłaszcza mieszkańców naszego miasta do zapoznania się z pracami tego artysty. 

Rajmund Ziemski (1930-2005, urodzony w Radomiu) jest zaliczany do grona czołowych polskich malarzy drugiej połowy XX wieku, uznawany za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli abstrakcji niegeometrycznej. To wizjoner i prekursor jakże aktualnych dziś tematów z obszaru ekologii, zagrożeń cywilizacyjnych oraz świata ludzkich i nieludzkich emocji.


Kuratorka wystawy Diana Lelonek wyraziła radość, że prace Rajmunda Ziemskiego mogły zawitać do Radomia. Cykl "Oczy" i "Ptaki" zestawione zostały z pracami twórców młodego pokolenia. "Wszystkie te osoby łączy to, że są to osoby, które w swojej twórczości prezentują postawy zaangażowane, postawy wnikliwego obserwowania rzeczywistości i w sztuce reagują na zmiany, które się dokonują w otoczeniu i niebezpieczeństwa takie jak katastrofa klimatyczna, jak wymieranie gatunków.
Ten wątek ekologiczny jest bardzo mocno obecny w tej wystawie (...) Tytuł tej wystawy jest zaczerpnięty z wywiadu z Rajmundem Ziemskim, w którym mówi, że współcześnie rolą artystek i artystów jest ostrzegać. Te słowa są nadal bardzo aktualne. W tej wystawie mamy paralele między pytaniem o rolę artystów współcześnie i systemem wczesnego ostrzegania jakim są ptaki, ponieważ udowodniono naukowo, że ich organizmy szybciej reagują na zbliżające się katastrofy... "


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 
                            
© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 


Jak zapowiedziała Katarzyna Ziemska do wystawy powstanie katalog z licznymi artykułami osób związanych ze sztuką, ale także z ornitologią, 


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 
                            
© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

a koordynująca wystawę Magdalena Kołtunowicz zaprosiła do odwiedzania wystawy także podczas planowanych oprowadzań kuratorskich.


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 
                            
© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Organizatorem wystawy jest Fundacja Ziemski Art oraz Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.
Partnerzy: ASP Warszawa, Fundacja PGE, dela.art collection, Eneris, TESTA
Wystawa potrwa do 25 sierpnia.