11:07 / 09.07.2020

Instruktorzy WOT z Radomia przeszkoleni przez jednostki specjalne


Szesnastu instruktorów z 62 Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu zakończyło szkolenie instruktorsko- metodyczne, dotyczące działań żołnierza w rejonie zurbanizowanym prowadzone przez Mobilne Zespoły Szkoleniowe. 

Szkolenie odbyło się na terenie środka Szkoleniowego PSP w Pionkach i trwało od 30 czerwca do 3 lipca. Zajęcia prowadzili byli żołnierze wojsk specjalnych, weterani sformowani w Mobilnych Zespołach Szkoleniowych przy dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Żołnierze nauczyli się m.in sposobów podejścia do budynku i sprawdzania pomieszczeń. Podczas zajęć budowali współpracę w zespole i wzajemne zaufanie. W czasie szkolenia realizowane były instruktaże, zajęcia teoretyczne i zajęcia instruktorsko-metodyczne. Kurs zakończył się egzaminem, a tertytorialsi otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu.

- Szkolenie to pozwoliło nabywać i podnieść umiejętności niezbędne w strukturach WOT zgodnie z „Programem Szkolenia Indywidualnego Wojsk Obrony Terytorialnej”, które następnie będzie przekazywane podczas szkoleń rotacyjnych. Radomscy Terytorialsi będą mogli rozwijać swoje kompetencje, zapewniając efektywne zastosowanie elementów walki w terenie miejskim. Szkolenie to przyczyniło się do kolejnego podwyższenia kwalifikacji żołnierzy, które są niezbędne, podczas coraz bardziej zaawansowanych zadań szkoleniowych oraz przeciwkryzysowych, realizowanych przez nasz batalion - wyjaśnia ppłk Łukasz Baranowski - dowódca 62 Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu. 

Warto dodać, że Mobilne Zespoły Szkoleniowe tworzą byli żołnierze jednostek wojsk specjalnych, takich jak Grom, Formoza czy Jednostki Wojskowej Komandosów. 

Są wśród nich m.in: operatorzy, ratownicy pola walki, łącznościowcy czy snajperzy, którzy umiejętności i doświadczenie zdobywali podczas najlepszych krajowych i zagranicznych kursów, ale także sytuacji bojowych, których doświadczyli w misjach poza granicami kraju. Celem funkcjonowania MZSz jest zapewnienie wysokiego i jednolitego standardu szkoleniowego dla wszystkich żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Każdy z takich zespołów jest kilkunastoosobowym „teamem”, który w myśl zasady „train the trainers” szkoli instruktorów. Ci z kolei zdobytą wiedzę i umiejętności przekazują żołnierzom OT.