12:05 / 12.05.2024

CYBERBEZPIECZEŃSTWO I SZTUCZNA INTELIGENCJA - SZANSE I ZAGROŻENIA DLA FIRM

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

CYBERBEZPIECZEŃSTWO I SZTUCZNA INTELIGENCJA - SZANSE I ZAGROŻENIA DLA FIRM

W dniu 9 maja 2024r. w nowo otwartym obiekcie hotel Hilton Garden Inn Radom odbyło się kolejne spotkanie Loży Radomskiej Business Centre Club. 


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Spotkanie nosiło tytuł: CYBERBEZPIECZEŃSTWO I SZTUCZNA INTELIGENCJA - SZANSE I ZAGROŻENIA DLA FIRM

Główny partner spotkania:T-Mobile Business Solutions


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Partner spotkania: Miasto Radom 

Spotkanie poprowadzili: Anna Słopiecka, dyrektor Loży Radomskiej Business Centre Club oraz Krzysztof Turek - Kierownik Biura Obsługi Inwestora Radomskiej Strefy Gospodarczej.


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Wśród zacnych gości w spotkaniu uczestniczyła Katarzyna Kalinowska zastępca Prezydenta Miasta Radomia.  

                           
© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Otwarcia dokonała Izabela Seweryn, kanclerz Loży Radomskiej Business Centre Club. 

                           
© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Organizatorów i uczestników spotkania przywitał Dyrektor hotelu Hilton Garden INN Radom - Wojciech Molenda.


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Podczas tego wydarzenia wysłuchaliśmy dwóch ciekawych prelekcji:


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Miłosz Sienkiewicz, Mateusz Sienkiewicz - T-mobile Business Solutions - "Czy twoja firma jest #NIS2READY?"


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Tomasz Ciszewski, prof. Uniwersytetu Radomskiego - "Szanse i zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją (AI)"


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Po części edukacyjnej nie zabrakło również przestrzeni na networking i umacnianie relacji biznesowych podczas wspólnego lunch'u. 

Na zakończenie Manager hotelu Hilton Garden INN - Aleksandra Golus, zaprosiła uczestników spotkania do zwiedzania nowo otwartego obiektu hotelu Hilton Garden Inn Radom.© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV