22:03 / 10.03.2021

18. Edycja Konkursu URZĄD SKARBOWY PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCY.


Przedstawiciele Loży Radomskiej BCC spotkali się z Naczelnikami Urzędów Skarbowych w Radomiu w ramach rozstrzygniętej 18. Edycji Konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”, który organizuje Business Centre Club przy współudziale Ministerstwa Finansów. W tym roku wyróżniono 64 urzędy, w tym 3 z Radomia.

Spotkania odbyły się w siedzibach Laureatów Konkursu, którymi zostali:
Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu
Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu
Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu

Kanclerz Loży Radomskiej BCC – Izabela Seweryn i Sekretarz Loży Radomskiej BCC Anna Słopiecka – złożyły oficjalne Gratulacje i wyróżnienia Pani Barbarze Kalbarczyk – Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu, Pani Bożenie Rusinowskiej - Dyrektor Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu, Pani Dorocie Kwas – Dyrektor Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu.

Celem konkursu, tak jak w poprzednich edycjach, jest promowanie wysokich standardów obsługi klienta oraz tworzenie między administracją skarbową a przedsiębiorcą relacji charakteryzujących się wzajemną życzliwością i profesjonalizmem.
Respondentom zadano szereg pytań dotyczących różnych aspektów kontaktu z urzędami skarbowymi, m.in. dostępnej infrastruktury, poziomu obsługi, częstotliwości kontaktów czy języka, jakim urzędnicy porozumiewają się z kontaktującymi się z nimi osobami. Odpowiedzi na te pytania zostały podzielone na bloki tematyczne, pozwalające na przeanalizowanie wielu elementów składających się na wizerunek urzędów skarbowych i budowanych przez nich relacji z perspektywy przedsiębiorcy.
Wnioski z ankiety:
● klienci często kontaktują się z obsługującymi je urzędami;
● urzędy częściej kontaktują się z klientami;
● urzędy częściej odwiedzają klientów w sprawach dot. kontroli, informacje przekazują generalnie mailem i telefonicznie;
● klienci mają odpowiednie warunki do rozmowy;
● klienci często czekają na umówione spotkanie;
● szybkość załatwiania sprawy klienta jest zależna od kanału kontaktu;
● czasami urzędy odpisują na maile z opóźnieniem;
● urzędnicy są uprzejmi podczas spotkań;
● urzędnicy są kompetentni.
W tegorocznej edycji tytuł „Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy” otrzymały 64 urzędy. Najwięcej urzędów zostało nagrodzonych w województwach: śląskim – 9, mazowieckim – 7, kujawsko-pomorskim – 6 oraz zachodniopomorskim – 6.
 (Źródło: www.bcc.org.pl