02:05 / 11.05.2024

MEDIACJE I ARBITRAŻ W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

MEDIACJE I ARBITRAŻ W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

9 maja 2024 roku, o godzinie 9:30 w czwartek, w Auli Głównej Uniwersytetu Radomskiego, rozpoczęła się II Konferencja Naukowa na temat mediacji "Mediacje i Arbitraż w Sprawach Gospodarczych".

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego, Sąd Okręgowy, Izba Adwokacka, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach oraz Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej zorganizowały II Konferencję Naukową pod tytułem „Mediacje i arbitraż w sprawach gospodarczych”.


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 
                            
© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 
                            
© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 
                                
© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 
 
© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV  

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Oficjalne otwarcie konferencji  

dr hab. Joanna Smarż, prof. URad. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji 
prof. dr hab. Sławomir Bukowski Rektor Uniwersytetu Radomskiego  © Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Obrady konferencyjne odbywały się w gmachu Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.


Konferencja miała na celu zaprezentowanie korzyści płynących z mediacji i arbitrażu w kwestiach gospodarczych, omówienie i analizę procedur ich realizacji, oraz zwrócenie uwagi na problemy napotykane przez przedstawicieli świata nauki i praktyki w obrębie wybranej tematyki.© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się reprezentanci świata nauki oraz doświadczeni specjaliści z dziedziny mediacji i arbitrażu, w tym osoby wykonujące zawody mediatora, radcy prawnego, adwokata oraz sędziego.

Trzy panele konferencji:

I PANEL – NAUKOWY - moderator: dr hab. Joanna Smarż, prof. URad. 

II PANEL – MEDIACJE - moderatorzy: SSO Joanna Kaczmarek-Kęsik i adw. Żaneta 
Zacharska-Mendyka 
III PANEL – ARBITRAŻ - moderator: r.pr. © Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Konferencja mała charakter hybrydowy. 


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV