11:02 / 24.02.2023

Nie żyje Janusz KALOTKA, były Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi RadomskiejNie żyje Janusz KALOTKA, były Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, wieloletni pracownik naukowy Wydziału Mechanicznego UTH w Radomiu. Miał 71 lat. 

Profesor Kalotka z Radomiem związany był od 1979 roku, kiedy rozpoczął pracę jako kierownik Zakładu Techniki Cieplnej w Wyższej Szkole Inżynierskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny). Był autorem koncepcji programu specjalności związanych z systemami energetyki cieplnej, promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych inżynierskich, magisterskich i doktoratów. Od 1996 roku był profesorem nadzwyczajnym UTH w Radomiu, gdzie pracował do momentu przejścia na emeryturę. Był również inicjatorem i autorem licznych projektów naukowo-badawczych, które znalazły zastosowanie w przemyśle. 

Z początkiem okresu transformacji gospodarczej w Polsce postanowił pracę naukową połączyć z prowadzeniem działalności gospodarczej, tworząc i zarządzając takimi przedsiębiorstwami jak MikroMex S.A., Biuro Marketingowo-Handlowe Sp. z o.o. czy ZUTER S.A. W latach 1990-1992 był Prezesem Banku Ziemi Radomskiej S.A. W latach 1996 - 2000 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Elektrowni Kozienice S.A. w Świerżach Górnych z ramienia Ministra Skarbu Państwa. Od 2000 roku, będąc Prezesem firmy ZUTER, zachęcał krajowych producentów cementu do innowacyjnego stosowań popiołów lotnych jako dodatku do cementów i betonów. Był innowatorem w budowaniu rynku eksportowego dla najdrobniejszej frakcji popiołów lotnych – mikrosfer.

Z Izbą Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej był związany w zasadzie od początku jej działalności. W latach 1998 – 2004 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a następnie przez 2 kadencje w okresie 2004 - 2012 był Prezesem Zarządu IPHZR. W 2010 roku został członkiem Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej, a następnie Komitetu Prywatyzacji Krajowej Izby Gospodarczej i Komisji Rewizyjnej KIG. Prezes Kalotka był członkiem Rady Naukowej Instytutu Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu oraz członkiem kapituły Mazowieckiej Nagrody Jakości przy Wojewodzie Mazowieckim. Wielokrotnie przewodniczył Kapitule w konkursie gospodarczym „Granitowego Tulipana” przyznawanego najlepszym firmom, instytucjom i osobom regionu radomskiego.

Kierując Zarządem Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej bardzo aktywnie działał w samorządzie gospodarczym, zarówno lokalnym jak i krajowym. Prezes Janusz Kalotka był jednym z inicjatorów powołania w 2005 roku Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego, które od początku działalności wpływa na porozumienie pomiędzy przedsiębiorcami zrzeszonymi w organizacjach samorządu gospodarczego, a władzami na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.  Prezes Kalotka był też jednym z pomysłodawców reaktywowania po latach wspólnych działań firm branży metalowej skupionych przy IPHZR. Początek tym działaniom dało podpisanie umowy powiązania kooperacyjnego branży metalowej, a także późniejsze powołanie Radomskiego Klastra Metalowego. Był inicjatorem wielu spotkań i wydarzeń, których celem była zmiana wizerunku radomskiej branży metalowej, pokazanie jej potencjału produkcyjnego i usługowego, stosowanych nowoczesnych technologii oraz promowanie zawodów technicznych wśród młodzieży. 

W 2005 roku został nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej za zasługi dla rozwoju gospodarki RP.

Zawsze pełen ciekawych pomysłów.  Otwarty na współpracę z przedsiębiorcami oraz młodzieżą, którą sobie zawsze cenił i wierzył w innowacyjne inicjatywy.

Rodzinie, Bliskim Pana Janusza Kalotki przekazujemy głębokie wyrazy współczucia i słowa wsparcia.
Panie Prezesie na zawsze pozostanie Pan w naszej pamięci i sercach… 

Zarząd, Pracownicy i Członkowie
Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej

Uroczystości pogrzebowe zostały zaplanowane w Warszawie w dniu 1 marca 2023 r. o godz. 11:00 i odbędą się w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym „Powązki” w Warszawie, ul. Powązkowska 43/45.