07:03 / 02.03.2024

Dwa jubileusze prof. Aleksandra Olszewskiego i moc wspomnień

©Barbara Pikiewicz / Obiektywnie.info.pl


©Barbara Pikiewicz / Obiektywnie.info.pl

Dwa jubileusze prof. Aleksandra Olszewskiego i moc wspomnień


©Barbara Pikiewicz / Obiektywnie.info.pl

©Barbara Pikiewicz / Obiektywnie.info.pl

„80/50” w tytule wystawy oznacza podwójny jubileusz: 80. urodziny i 50 lat od uzyskania dyplomu wyższej uczelni artystycznej. Na obchody tak doniosłego wydarzenia przez jednego z najbardziej znanych radomskich artystów plastyków, prof. Aleksandra Olszewskiego zaprosił Powiatowy Instytut Kultury w Iłży, gdzie drugi rok funkcjonuje „Galeria na Piętrze”.

Jubileuszowa wystawa obrazów z charakterystyczną dla A. Olszewskiego geometrią stała się przyczynkiem do przypomnienia aktywności artystycznej tego twórcy, a także jego osobistych wspomnień. A wspomnienia to rodzinny dom przy ul. Podwalnej 3, pierwsze tęsknoty do malarstwa w radomskim Ognisku Plastycznym  i Technikum Chemicznym w Pionkach z realizowaną tam działalnością plastyczną w kółkach zainteresowań, następnie studia w Łodzi, w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych /dziś ASP/, w dwóch pracowniach:  malarstwa i projektowania. 


©Barbara Pikiewicz / Obiektywnie.info.pl

©Barbara Pikiewicz / Obiektywnie.info.pl

I wreszcie, od 1975 r. praca naukowo-dydaktyczna w radomskiej uczelni, zaczynając od Wydziału  materiałoznawstwa i technologii obuwia, kończąc zaś na Wydziale sztuki, mianowaniu na tytuł profesora zwyczajnego i pełnioną przez dwie kolejne kadencje funkcją dziekana. Ale inicjowanie i rozwijanie kolejnych struktur akademickiego kształcenia plastycznego przez prof. Olszewskiego w naszym mieście to temat na odrębny materiał dziennikarski.

Najważniejsze, że pracę ze studentami godził z własną pracą twórczą. Ma swój niepowtarzalny styl, którego istotą są zarysy figur geometrycznych, fragmenty kół i okręgów, siatki. Zmieniło się natomiast to, że w związku z rewolucją technologiczną przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych stosowane tradycyjne techniki malarskie zastąpił zdobyczami ery cyfryzacji, a więc grafiką komputerową. Prace tego artysty, nieraz nagradzane w konkursach, trafiły na ok. 400 wystaw ogólnopolskich, zagranicznych i okręgowych, w tym 40 to ekspozycje indywidualne.


©Barbara Pikiewicz / Obiektywnie.info.pl

©Barbara Pikiewicz / Obiektywnie.info.pl

Trudno nie wspomnieć o jeszcze jednej aktywności artystycznej Jubilata - w radomskim środowisku kultury. Tu przykładem może być słynna w skali kraju Grupa M5 /mały Radom, małe mieszkanie, mała pracownia, mały format i mała metafora/, którą Aleksander Olszewski współtworzył z Leszkiem Kwiatkowskim, Krzysztofem Mańczyńskim i Longinem Pinkowskim. Akademicka Galeria Sztuki „Rogatka” oraz Galeria Pentagon – to najnowsze zrealizowane pomysły profesora na rzecz miasta.

©Barbara Pikiewicz / Obiektywnie.info.pl

Jubileusz artysty takiego formatu nie mógł przejść bez echa. Wystawie w Iłży pokazującej fragmenty sztuki wizualnej A. Olszewskiego, w tym metafizyczne obrazy i bardzo lubiane „Permutacje”, towarzyszy rzetelnie zredagowany katalog. Bezpośrednio po wernisażu z udziałem tłumów miłośników malarstwa, odbył się benefis, zakończony odśpiewaniem „sto lat” i wystawnym przyjęciem na cześć Jubilata.

Pytanie, czy i kiedy Radom uhonoruje swojego artystę? 

Barbara Pikiewicz