19:03 / 17.03.2024

Prezentacja kandydatów PSL do Sejmiku Województwa Mazowieckiego w okręgu nr 5

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Prezentacja kandydatów PSL do Sejmiku Województwa Mazowieckiego w okręgu nr 5 


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

W Muzeum Wsi Radomskiej odbyła się oficjalna prezentacja kandydatów PSL do Sejmiku Województwa Mazowieckiego w okręgu nr 5  z listy KKW Trzecia Droga:


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Konferencję prasową otworzył i powitał wszystkich uczestników szef radomskiej organizacji Polskiego Stronnictwa Ludowego Adam Duszyk


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Poseł Mirosław Maliszewski powiedział -decyzje w sprawach lokalnych, gminnych, powiatów, województwa powinny podejmować nasze idee Polskiego Stronnictwa Ludowego, ci którzy tą społeczność tworzą, a nie urzędy centralne. Nasz model państwa, to jest państwo oparte na samorządzie lokalnym, a nie państwo centralne, bo nikt lepiej niż są w tym samorządzie nie podejmuje lepiej decyzji niż ci, którzy tą strukturę tworzą. jednocześnie poseł podkreślił - radnymi powinny być osoby zaangażowane w sprawy lokalne.


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Następnie poseł Mirosław Maliszewski przedstawił kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego do sejmiku woj. mazowieckiego w okręgu radomskim:

nr 2 - Leszek Przybytniak
nr 4 - Piotr Papis
nr 6 - Edyta Jaworska-Kowalska
nr 8 - Ilona Jaroszek 
                            
© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 
                            
© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Cała czwórka znajduje się na listach Trzeciej Drogi.


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Ilona Jaroszek -proszę Państwa 15 października kobiety pokazały, że warto iść na wybory i warto w nich zagłosować, ale również warto w nich kandydować. My z panią Edytą Jaworską - Kowalską postanowiliśmy również kandydować do sejmiku województwa mazowieckiego, aby nie tylko z pozycji beneficjenta na Mazowszu, ale z pozycji rady mazowieckiej móc dzielić ten mazowiecki tort finansowy dla instytucji kultury, dla innych podmiotów, które mają możliwość rozwoju....,.

 
© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV