16:09 / 15.09.2023

Dostępna będzie wystawa Rok polski (przyroda, kultura, praca, święta i obyczaje w malarstwie polskim 1850 – 1939)

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Już od 15 września w Muzeum im J.Malczewskiego dostępna będzie wystawa Rok polski (przyroda, kultura, praca, święta i obyczaje w malarstwie polskim 1850 – 1939). 

Na wystawę zaprasza Leszek Ruszczyk, dyrektor muzeum. Obok kuratorzy: Ilona Pulnar - Duszyk i Adam Duszyk

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Jest to prezentacja około 150 obrazów najwybitniejszych mistrzów polskiego malarstwa takich, jak Józef Chełmoński, Jacek Malczewski, Vlastimil Hofman, Leon Wyczółkowski, Stanisław Kamocki, Stanisław Witkiewicz, Kazimierza Sichulski, Ferdynand Ruszczyc, Wincenty Wodzinowski, Aleksander Kotis, Stanisław Czajkowski, Aleksander Gierymski i wielu, wielu innych.

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Ekspozycja jest swego rodzaju opisem charakterystycznych dla danej pory roku obyczajów, obrzędów, podań i wierzeń. 

Ucieszą oko sielskie pejzaże: pola, jeziora, rzeki, góry i lasy. Prace polowe determinowane zmieniającymi się cyklicznie: jesienią, zimą, wiosną i latem przypomną nam o dawnych czasach, o szacunku dla pracy i ziemi, która nas żywi.

Inspiracją dla powstania wystawy była książka Zofii Kossak, o tym samym tytule. Organizatorzy zwracają uwagę na znaczenie sielskich, wiejskich krajobrazów w polskiej kulturze, jak również na unikatowość obyczajów kultywowanych przez ludność wiejską.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

- Rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważny w kulturze polskiej był rok polski, ale także jak ważna w kulturze polskiej była wieś, łąki, pola, lasy, jeziora i rzeki. Tym samym, czym dla Brytyjczyków i dla kultury brytyjskiej było morze i oceany, w kulturze polskiej jest ten sielski krajobraz - mówił Adam Duszyk.


Wystawę ubarwiają i rozbudowują w dodatkowe wątki także inne muzealia etnograficzne oraz nawiązania literackie i poetyckie, które będziemy mogli oglądać.

Na wernisażu będzie można zakupić przepiękny album na temat eksponowanych prac i autorów.

Wystawa „Rok polski (przyroda, kultura, praca, święta i obyczaje w malarstwie polskim 1850 -1939)” to kluczowa wystawa tegorocznych obchodów 100-lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Już od 15 września w naszym muzeum dostępna będzie wystawa Rok polski (przyroda, kultura, praca, święta i obyczaje w malarstwie polskim 1850 – 1939). Kurator wystawy Ilona Pulnar-Duszyk opowiada o dziełach Wlastimila Hofmana, który w swoim malarstwie odwoływał się do symbolicznej twórczości swojego mistrza - Jacka Malczewskiego.

Wernisaż wystawy odbędzie się już 15 września o godzinie 17:00.