19:01 / 20.01.2021

Dołącz do CZERWONEJ NIECI mazowieckiego TERYTORIALSA

© Dostarczane przez 6 Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej

Każdego miesiąca w batalionach lekkiej piechoty 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, organizowane będą akcje krwiodawstwa „Czerwona nić Terytorialsa”. 

Podczas akcji w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, żołnierze – ochotnicy będą oddawać krew, jak również  pojawią się stoiska rekrutacyjne oraz żołnierze z kompetencjami rekrutrów WOT. 

-Krew jest drogocennym darem, którego nie sposób pozyskać inaczej niż oddając ją dobrowolnie dla osób, które potrzebują jej najbardziej. Cykliczna organizacja zbiórki krwi pozwoli na uzupełnienie braków w bankach krwi, a jednocześnie będzie to dla lokalnych społeczności możliwość poznania piątego rodzaju sił zbrojnych oraz możliwości zrekrutowania się w nasze szeregi – wyjaśnia Dowódca 6 MBOT – pułkownik Witold Bubak
Najbliższe akcje honorowego oddawania krwi żołnierze 6 Mazowieckiej BOT zorganizują od godz. 7.00 do 13.00 w RCKiK w Warszawie ul. Saska 63/65 – 20 stycznia br., oraz w RCKiK w Radomiu ul. Limanowskiego 42 – 12 lutego br.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej nadal aktywnie oddają krew i jej składniki oraz wspierają działania podejmowane przez publiczną służbę krwi. Do tej pory, od początku zaangażowania w działania przeciwkryzysowe żołnierze 6 MBOT oddali do tej pory łącznie 225 litrów krwi (500 donacje).

Nie tylko krew

Terytorialsi poza dotychczasową donacją krwi i osocza wspierają również działania w zakresie preselekcji dawców, transportu krwi i jej składników. Żołnierze przeprowadzają wywiady epidemiologiczne, uwzględniając w ankietach m.in. informacje czy krwiodawca miał objawy infekcji, przebywał za granicą, czy miał kontakt z osobą zakażoną. 
Przypominamy, że cały czas prowadzony jest nabór ochotników, którzy chcą zasilić szeregi 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

Wojska Obrony Terytorialnej szukają osób, które chcą łączyć aktywność zawodową z Terytorialną Służbą Wojskową. Jeśli chcesz wspierać lokalną społeczność, podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje, planujesz karierę w służbach mundurowych, zgłoś się do swojej Wojskowej Komendy 

Uzupełnień lub skontaktuj się z koordynatorem Mobilnych Zespołów Rekrutacyjnych 6 MBOT nr tel. 534 761 415 lub 518 152 499.