09:04 / 12.04.2017

BIZNESOWE SPOTKANIE WIELKANOCNE RADOMSKIEJ LOŻY BCC.

©Adam Dziedzic

W czwartek 6 kwietnia br. odbyło się Biznesowe Śniadanie Wielkanocne BCC w Kraft Bistro Bar w Radomiu. Organizatorem spotkania była Anna Słopiecka – Sekretarz Radomskiej Loży Business Centre Club. Ponad 40 przedsiębiorców regionu radomskiego spotkało się z  przedstawicielami Władzami Miasta i Województwa Mazowieckiego.
 ©Adam Dziedzic
Spotkanie otworzył Kanclerz Radomskiej Loży BCC Jerzy Kowal, który przywitał Członków Loży, przedstawicieli Władzami Miasta i Województwa Mazowieckiego, zaproszonych przedsiębiorców, sympatyków oraz przedstawicieli nauki i mediów. Podkreślił cel – integrację przedsiębiorców regionu oraz bliższe zapoznanie się z działaniami Władz Miasta oraz Województwa na rzecz przedsiębiorców.
Jako pierwszy z gości głos zabrał Wiceprezydent Miasta Radomia Jerzy Zawodnik. Poinformował o działaniach Wydziału Obsługi Radomskiej Stefy Gospodarczej, w tym pakietach wsparcia przygotowanych dla przedsiębiorców, o zagospodarowaniu terenów inwestycyjnych i atutach Miasta Radomia dla inwestorów, tj. położenie w pobliżu stolicy oraz wykwalifikowane kadry. Przekazał informacje dotyczące  staży studenckich, finansowanych przez Urząd Miasta oraz o kształceniu dualnym. „Takie spotkania jak dzisiaj są bardzo ważne, ponieważ to od Was przedsiębiorców możemy usłyszeć co jeszcze możemy zrobić żeby przedsiębiorczość w naszym regionie rozwijała się jak najlepiej”- wspomniał Prezydent Zawodnik. 
©Adam Dziedzic
Następnie głos zabrał Wiceprezydent Miasta Radomia Karol Semik. Wyraził aprobatę dla organizacji tego typu spotkań. Wspomniał o szkolnictwie zawodowym oraz związanym z nim pozyskiwaniem kadr: „Zetknięcie młodego człowieka z pracodawcą sprawia, że on staje się mocniejszy, bardziej zmotywowany, ma w sobie poczucie przydatności istnienia społecznego. (…) Chcemy tworzyć taką triadę: oświata, pracodawca, rodzice”.
Prezydent Semik poinformował również, że od września ubiegłego roku wdrożone zostało szkolnictwo dualne w naszym regionie w branży metalowej. Firmy zatrudniają swoich przyszłych pracowników na zasadzie praktyki, kształcąc tym samym przyszłą kadrę zasilającą ich firmy. Pan Prezydent zachęcał przedsiębiorców do udziału w systemie kształcenia dualnego, wskazując dotychczasowe dobre praktyki w tej dziedzinie.
O działaniach samorządu województwa mazowieckiego i środkach  jakimi dysponuje dla przedsiębiorców,  relacjonował Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski. Pokreślił siłę wzajemnego wsparcia na linii samorząd miejski – przedsiębiorca.
©Adam Dziedzic
Krzysztof Turek - Dyrektor Wydziału Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej, nakreślił cele związane ze wsparciem radomskich przedsiębiorców w rozwoju gospodarczym, lokalnym i regionalnym: „Przyjęliśmy taką metodę działania żeby z Państwem rozmawiać, żeby Państwa słuchać. Od Was dowiadujemy się o Waszych bolączkach oraz o tym, co my możemy zrobić żeby Wam było lżej prowadzić działalność gospodarczą, abyście mogli się rozwijać”. Dyrektor RSG przedstawił syntetyczną informację dotyczącą: wzrostu rozwoju firm w regionie radomskim, zainteresowaniu podmiotów zewnętrznych inwestycjami w Radomiu, problemach z pracownikami/wakatami. „Zostaliśmy poprzez Państwową Agencję Inwestycji i Informacji Zagranicznych, włączeni w grono tzw. 12 gwiazd wschodzących sektora nowoczesnych usług biznesowych. (…)W tej chwili w ramach Urzędu monitorujemy około 11 inwestycji przemysłowych. Większość z nich to małe i średnie przedsiębiorstwa, ale również te duże tj. QFG, Stalgast i Windoor”.
Po w/w przemówieniach rozpoczęła się dyskusja. Następnie Kanclerz Radomskiej Loży BCC Jerzy Kowal wraz z przedstawicielami Władz Samorządowych i Wojewódzkich, złożyli przybyłym uczestnikom spotkania, Świąteczne Życzenia dzieląc się symbolicznym „Wielkanocnym jajeczkiem”.