18:01 / 27.01.2023

Akcja integracja, półzimowisko dla uczniów klas 1-6 szkół podstawowych. "Stowarzyszenie na rzecz innowacji i edukacji we współpracy z Centrum Organizacji Pozarządowych organizuje w Kamienicy Deskurów przy ul. Rynek 15, półzimowisko dla uczniów klas 1-6 szkół podstawowych, w terminie od 13 do 24 lutego 2023 r, w godzinach od 7 do 15. Hasłem przewodnim jest „Akcja integracja”.Nasza inicjatywa ma dość nowatorski i innowacyjny charakter i odpowiada na potrzeby środowiska lokalnego. Podjęte działania mają na celu integrację uczniów publicznych szkół podstawowych z uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej, prowadzonego przez nasze stowarzyszenie, poprzez włączenie ich w życie kulturalne Miasta Radomia.

Celem ramowego programu wypoczynku jest rozwój turystyki i promocja kultury regionu dzięki zorganizowanym wycieczkom do radomskich muzeów połączonych z warsztatami edukacyjnymi dla uczestników półzimowiska.

W ramach prowadzonych działań edukacyjnych zorganizowaliśmy dla uczestników obydwu turnusów, udział w warsztatach edukacyjnych w centrum iluzji i muzeum trickartu „Trickorama” w Radomiu.

Prowadzone będą warsztaty mydlarskie, warsztaty tworzenia świec, zajęcia plastyczne, taneczne oraz integracyjne z uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej. Zorganizowane zostaną  bale karnawałowe z DJ oraz konkursy z nagrodami.

Program podejmowanych działań wpłynie na rozwój umiejętności współpracy w grupie, a także przyczyni się do integracji z osobami z niepełnosprawnościami."