17:01 / 02.01.2023

Żołnierze 6MBOT po raz kolejny powitali Nowy Rok na granicy

©6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej


Spędzili święta realizując zadania w strefie przygranicznej, Nowy Rok również powitali z daleka od domu. Żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej już od 15 miesięcy wspierają działania strażników granicznych przy granicy polsko-białoruskiej w ramach operacji „Silne wsparcie". 


Żołnierskie święta 


23 grudnia na terenie campu „Młot" we Włodawie odbyło się spotkanie wigilijne żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy razem z funkcjonariuszami straży granicznej służą przy granicy woj. lubelskiego. Podczas świątecznej wieczerzy część terytorialsów otrzymała z rąk dowódcy WOT gen. broni Wiesława Kukuły medale w podziękowaniu za bardzo dobre wyniki podczas pełnienia służby w obronie granicy państwowej. Wyróżnienia otrzymał m.in. żołnierz 6 Mazowieckiej Brygady OT.  ©Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej


Moja obecność tutaj jest moim ogromnym przywilejem. Przybyłem do was z kilku powodów. Po pierwsze oddać honor i wyrazić uznanie dla waszej wspaniałej postawy, dla wyboru którego dokonaliście, stawiając dobro służby ponad dobro własne, doprowadzając do sytuacji, że święta spędzicie na służbie, pełniąc ją tutaj na granicy, zapewniając bezpieczeństwo naszym rodakom. Jest to bez wątpienia akt typowy dla odpowiedzialnych żołnierzy. Jestem tutaj po to by wykazać akt solidarności, ale również powiedzieć wojskowe „dziękuję" za tą postawę. Rozpiera mnie duma z Waszej służby – powiedział podczas wigilijnego spotkania dowódca WOT gen. broni Wiesław Kukuła. 

W wydarzeniu wziął udział również płk Witold Bubak, dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, który przełamał płatek i złożył życzenia mazowieckim żołnierzom.  ©Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej


Nowy Rok żołnierze z Mazowsza również powitali wykonując zadania w strefie przygranicznej i nadal pełnią tam swoje obowiązki. 


To już 15 miesięcy 


Celem rozpoczętej ponad rok temu operacji SILNE WSPARCIE było wzmocnienie odporności mieszkańców regionu przygranicznego na zagrożenia o charakterze hybrydowym i wsparcie w realizacji zadań funkcjonariuszy innych służb. Najpierw zaangażowane zostały do działań brygady podlaska i lubelska a z biegiem czasu, wraz ze wzrostem liczby nielegalnych przekroczeń granicy, w działania wspierające zaangażowani zostali żołnierze pozostałych brygad OT w tym terytorialsi z południowego Mazowsza. 


Wsparcie służb patrolujących tereny przygraniczne przez żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej opierało się na czterech fazach: lokalizacji, izolacji, zabezpieczeniu i przekazaniu imigrantów odpowiednim służbom. Rolą żołnierzy OT w działaniach w rejonie przygranicznym było przede wszystkim odciążenie innych służb, głównie Straży Granicznej. Dzięki żołnierzom, funkcjonariusze mogli się skupić na czynnościach wymagających specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony granic. 


kpt. Dominik PIJARSKI   

Oficer Prasowy