23:09 / 18.09.2019

Za nami XX DOŻYNKI - Powiatowe Święto Plonów w Lipsku.

©Obiektywnie.info # Adam Dziedzic

Powiatowe Święto Plonów w Lipsku, było bardzo ważnym wydarzeniem dla rolników, sadowników, hodowców oraz ich rodzin, ale również wszystkich mieszkańców lipskiego regionu.

W niedzielę 15 września 2019 roku na Stadionie Miejskim w Lipsku odbywały się XX Dożynki - Powiatowego Święta Plonów Lipsko. Po przemarszu korowodu przez płytę boiska pod scenę i ustawieniu pocztów sztandarowych oraz pocztów z wieńcami rozpoczęła się Msza święta dziękczynna za zbiory polowa. którą celebrował ksiądz Prałat Edward Poniewierski, kanclerz diecezji radomskiej, ksiądz kanonik Ludwik Jagieło, dziekanat dziekanatu lipskiego, Ksiądz Stanisław Drąg.
Przed sceną zostały poświęcone wieńce dożynkowe i chleb symbolizujący owoc pracy wszystkich pracujących na roli. Następnie starostowie dożynek Anna Pietruszka i Witold Krukowski reprezentanci powiatu Lipskiego wnieśli bochen chleba, wypieczonego z mąki z tegorocznych zbiorów na scenę przekazując go kapłanom na ołtarz. Po czym Sławomir Śmieciuch, starosta lipski powiedział - Serdecznie dziękuję za ten chleb dożynkowy, możemy go spożywać dzięki trudowi i pracy naszych rolników. Obiecuję, że podzielę go sprawiedliwie, żeby wszystkim starczyło.... Chleb został podzielony wśród obecnych na uroczystości gości.

Po zakończeniu Mszy świętej starosta lipski Sławomir Śmieciuch dokonał uroczystego otwarcia. Następnie podziękował za przybycie gościom między innymi: Sekretarzowi Stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Markowi Suskiemu, ministrowi Wojciechowi Skurkiewiczowi - sekretarzowi stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,  europosłowi Adamowi Bielanowi, posłom na sejm RP: Annie Kwiecień, Andrzejowi Kosztowniakowi, Leszkowi Ruszczykowi, Mirosławowi Maliszewskiemu, wicemarszałkowi województwa mazowieckiego Rafałowi Rajkowskiemu, radnemu sejmiku województwa mazowieckiego Radosławowi Fogiel, Leszkowi Przybytniakowi.
Następnie odbywały się przemówienia zaproszonych gości.Powiatowe Święto Plonów było także okazją do wręczenia odznaczeń „Zasłużony dla Rolnictwa”. Zostali nim uhonorowani: Danuta Hamela, Janusz Piwowarczyk, Tomasz Rogala i Janusz Świgoń z gm. Chotcza, Dorota Dębiec, Tomasz Nowotnik i Jan Wyrwich z gminy Ciepielów, Anna Pietruszka, Krzysztof Kaczor, Witold Pałka i Andrzej Przybylski z gminy Lipsko, Marek Pastuszko i Adam P. Sar z gminy Rzeczniów, Grzegorz Lizner, Tomasz Starzyk i Tymoteusz Zygan z gminy Sienno oraz Grzegorz Czerwonka, Marian Fałek i Marcin Trela z gminy Solec nad Wisłą. Dyplomami za największe osiągnięcia w dostawie mleka zostali wyróżnieni: Halina Maziarz, Paweł Nachyła i Mirosław Szarpak.


 
Delegacje gmin przystąpiły do obśpiewania wieńców dożynkowych: Miasto i Gminę Lipsko reprezentowało Koło KGW w Maruszowie pod nazwą TERAZ MY, Gminę Rzeczniów Chór Rzeczniowiacy, Gminę Sienno Chór Grazioso z Sienna, pod kierownictwem Alicji i Waldemara Sołtys przy współpracy z Pawłem Kozakiem. Gminę Solec nad Wisłą reprezentował Zespół Śpiewaczy Powiślacy działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą. Reprezentantem gminy Ciepielów był zespół „Po Co Ci To” z Wielgiego, Gminę Chotcza reprezentował Zespół Śpiewaczo - Obrzędowy ,,Tymienianki'' z Tymienicy wraz z grupą ,,Małe Tymienianki''. Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy z Tymienicy.

W części artystycznej nastąpiły występy lokalnych artystów i konkursy.
Na scenie zaprezentowała się Szkoła Muzyczna I stopnia w Siennie, następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej pod kierunkiem dyrektor szkoły Anny Kozieł. zaprezentowali obrzęd darcia pierza. Zespół Wianki znad Krępianki z Rzeczniowa Agata Burek, Emilia Burek, Julia Nachyła zaśpiewały utwory: Wyszłabym za dziada, Mama ostrzegała, Czerwone korale, Wina nalej. Po nich wystąpił Zespół dziecięco – młodzieżowy Aksamitki działający przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk Partyzanckich w Chotczy, Opiekunem grupy jest Aneta Skwira oraz Powiślaczki  Złota 11 Grupa akrobatyczna, Opiekun – Michał Jabłoński.
Formacja tańca nowoczesnego ALPI: Formacja specjalizuje się w tańcach nowoczesnych: hip-hop, disco dance i modern jazz. Założycielką i trenerką zespołu jest Anna Lidak a także  Grupa "Lipsko Śpiewa" nieformalna grupa śpiewających amatorów, która działa przy Lipskim Centrum Kultury.  Piotr Dłużewski mieszkaniec miejscowości Świesielice, gm. Ciepielów. Od 9 lat jest podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy „Dworek Uroczysko” w Łaziskach.
Zespól Boyz oraz Zespół MIG. Na zakończenie odbyła się zabawa z DJ.

Dodatkowymi atrakcjami były regionalne smakołyki przygotowane prze Koła Gospodyń Wiejskich:Parter: Enea Wytwarzanie, Współorganizator : Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Patronat Honorowy
nad Powiatowym Świętem Plonów objęli:
Biskup Henryk Tomasik
Marek Suski- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Sekretarz Stanu
Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki
Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego

Adam Dziedzic