13:12 / 31.12.2018

Za nami SPOTKANIE NOWOROCZNE w Zwoleniu - Podsumowania i koncert.

© Obiektywnie.info.pl-Adam Dziedzic

28 grudnia w Kinie Świt w Zwoleniu z inicjatywy starosty zwoleńskiego Stefana Bernaciaka i burmistrza Zwolenia Arkadiusza Sulimy odbyło się tradycyjne SPOTKANIE NOWOROCZNE. 

Spotkanie Noworoczne otworzyła Natalia Anna Wieczerzyńska, dyrektor Domu Kultury w Zwoleniu, która przywitała : przybyłych na tą uroczystość przedstawicieli samorządów, organizacji i instytucji z terenu powiatu zwoleńskiego. 


© Obiektywnie.info.pl-Adam Dziedzic  Spotkanie otworzyła Natalia Anna Wieczerzyńska

W części oficjalnej:

Arkadiusz Sulima, burmistrz Zwolenia, który po podsumowaniu mijającego roku gminy Zwoleń oraz przedstawieniu prezentacji planów na nadchodzący rok skierował do wszystkich życzenia noworoczne. 


© Obiektywnie.info.pl-Adam Dziedzic                Arkadiusz Sulima, burmistrz Zwolenia.

Stefan Bernaciak - starosta zwoleński opowiedział o zamierzonych działaniach zaplanowanych na 2019 rok. między innymi:  -W obszarze oświaty stawiamy na dalszy rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i dydaktycznej. W planach jest także kontynuacja budowy i przebudowy dróg i chodników i tu liczymy na powtórzenie dobrej współpracy z gminami. Niezmiernie istotną sprawą, na którą zamierzamy położyć szczególny nacisk, jest zwoleńska służba zdrowia. W pierwszej kolejności w planach została uwzględniona przebudowa wnętrz szpitala, która będzie realizowana w cyklu dwuletnim. W działaniach samorządu nie zapominamy również o pomocy społecznej. We wszystkich przedsięwzięciach planujemy opierać się na pozyskiwaniu środków zewnętrznych, ponieważ im większa pomoc finansowa z zewnątrz, tym większa siła inwestycyjna powiatu – powiedział starosta Stefan Bernaciak. 


© Obiektywnie.info.pl-Adam Dziedzic  Stefan Bernaciak, starosta zwoleński.

Waldemar Urbański - wicestarosta przedstawił krótkie podsumowanie mijającego roku - "Rok 2018 upłynął pod znakiem licznych działań na rzecz lokalnej społeczności. Przebudowaliśmy aż 11 kilometrów dróg. Były to inwestycje opiewające na łączną kwotę 6,5 miliona złotych. Wybudowaliśmy także blisko 1,5 kilometra chodników. Podejmowaliśmy liczne działania zmierzające do upiększania i rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej powiatu i tu należy wspomnieć między innymi o modernizacji sali sportowej w budynku zwoleńskiego liceum. Pozyskaliśmy także środki zewnętrzne na utworzenie nowoczesnego gabinetu stomatologicznego dla uczniów szkół z terenu gminy Zwoleń. Rozpocznie on swoją działalność już w marcu nadchodzącego roku. Zrealizowaliśmy również ciekawe i wartościowe programy unijne z zakresu edukacji i pomocy społecznej. Przygotowaliśmy także szereg projektów, które są niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie planowanych działań w kolejnych latach – powiedział wicestarosta Waldemar Urbański.


© Obiektywnie.info.pl-Adam Dziedzic   Waldemar Urbański, wicestarosta zwoleński.

W części oficjalnej przed publicznością wystąpił Młodzieżowy Zespół Wokalny Domu Kultury w Zwoleniu, działający pod kierownictwem Piotra Markowskiego. Zespół zaśpiewał tradycyjne kolędy i pastorałki, ale także pieśni o tematyce świątecznej w aranżacji na góralską oraz na jazzową nutę.

©Obiektywnie.info.pl-Adam Dziedzic    Młodzieżowy Zespół Wokalny Domu Kultury w Zwoleniu.

Gościnnie zaśpiewała wychowanka Piotra Markowskiego, niezwykle utalentowana Natalia Kosmowska. Jak poinformowała dyrektor Domu Kultury w Zwoleniu Natalia Anna Wieczerzyńska, młoda wokalistka jest laureatką wszystkich konkursów, w których bierze udział, a warto dodać, że tylko w 2018 roku było ich aż 28. 

©Obiektywnie.info.pl-Adam Dziedzic  Natalia Kosmowska

Spotkanie zakończyło się tradycyjną lampką szampana i życzeniami noworocznymi, którymi wymienili się uczestniczący goście.


© Obiektywnie.info.pl-Adam Dziedzic    Składanie życzeń noworocznych.

Adam Dziedzic