02:10 / 02.10.2018

XX-LECIE POWIATU RADOMSKIEGO

© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

W dniu 28 września 2018 roku jubileusz XX-lecia powiatu radomskiego świętowali samorządowcy powiatu  i subregionu radomskiego. Uroczystość miała miejsce w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu. 

Otworzył i poprowadził Marek Oleszczuk - naczelnik wydziału promocji Starostwa Powiatowego w Radomiu, który powitał gości i uczestników uroczystości. 
Następnie Mirosław Ślifirczyk, starosta radomski, który od początku istnienia jednostki zasiadał w zarządzie przedstawił rys historyczny powiatu radomskiego.
 "20 lat temu w skład powiatu radomskiego weszły: Pionki, Iłża, Skaryszew, gm. Pionki, Wolanów, Jedlnia-Letnisko, Jastrzębia, Jedlińsk. Zakrzew, Przytyk, Kowala, Wierzbica, Gózd" powiedział Mirosław Slifirczyk. 


Rudolf Borusiewicz, dyrektora biura Związku Powiatów Polskich wręczył staroście radomskiemu Mirosławowi Ślifirczykowi tytuł „Samorządowca Roku”. 

Następnie wystąpiła Teresa Bartosiewicz - przewodnicząca Rady Powiatu zaprezentowała osoby, które zostali wyróżnieni medalem „Zasłużony dla Powiatu Radomskiego”, podkreśla, że to wyróżnienie za wieloletni wkład w rozwój powiatu. "To dzięki ich działaniom zmienia się oblicze naszego powiatu. Żyje się nam tu i mieszka coraz lepiej i tego sobie życzymy" – mówiła.

Uhonorowani zostali: Katarzyna Wielocha – przedsiębiorca, wiceprezes Izby Przemysłowo Handlowej Ziemi Radomskiej, członek kapituły ,,Perła Powiatu”, Dariusz Sułek – trener klubu sportowego Tang Soo Do Pionki, Małgorzata Okólska –założyciel, trener i prezes ULKS ,,Judo” w Kowali, ks Jacek Wieczorek – redaktor naczelny Radia Plus Radom, Anna Skubisz-Szymanowska dyrektor MBP w Radomiu i prof. Mirosław Luft z Wydziału Transportu i Elektrotechniki UT-H w Radomiu, od początku członek kapituły nagrody gospodarczej starosty radomskiego ,,Perła Powiatu” 


 Zbigniew Gołąbek, radny sejmiku województwa mazowieckiego wręczył natomiast dyplomy uznania za zasługi dla woj. mazowieckiego. 


Dyplomy uznania dla Powiatu Radomskiego za zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego wręczała Teresa Bartosiewicz. 

Po odznaczeniach nastąpiła też wizualna prezentacja inicjatyw gospodarczych , społecznych i kulturalnych samorządu powiatu radomskiego komentowana przez red. Marka Oleszczuka. Red. Marek Oleszczuk zaprezentował też książkę pt. ,,Inwestycje 20-lecia” 


Kolejnym punktem uroczystości były "Rozmowy w kawiarence", które poprowadził red. Radosław Mizera. Swoimi wspomnieniami związanymi z powiatem podzieliły się Ewa Stanik oraz Teresa Majkusiak – wieloletnie pracownice starostwa. Ewa Stanik podkreśla, że początki pracy w wydziale komunikacji były trudne. Teresa Majkusiak współpracowała z trzema starostami – Zdzisławem Kieszkowskim, Tadeuszem Osińskim i Mirosławem Ślifirczykiem. 

Obchody Jubileuszu uświetnił spektakl "Czar musikalu" w wykonaniu Teatru Broadway ze Szczecina. 


Jubileusz zakończyło się poczęstowaniem urodzinowym tortem przygotowanym przez piekarnię WACYN oraz piekarnię EX Puch z Jedlińska wszystkich uczestników uroczystości. 


Adam Dziedzic