13:06 / 30.06.2021

Wystawa ZWOLEŃ i OKOLICE na dawnych planach i mapach w Muzeum Regionalnym w Zwoleniu.

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

W ramach obchodów XLII Imienin Pana Jana w dniu 25 czerwca 2021 w Muzeum Regionalnym w Zwoleniu odbyła się promocja książki Piotra Chołuja "Zwoleń i okolice na dawnych planach i mapach" oraz odbyło się otwarcie towarzyszącej temu wydawnictwu wystawy.

Honorowym patronat objął Arkadiusz Sulima Burmistrza Miasta Zwolenia.

Jak można przeczytać na stronie:https://muzeum.zwolen.pl/
Głównym celem wydania publikacji “Zwoleń i okolice na dawnych planach i mapach” oraz zorganizowania towarzyszącej jej wystawy w Muzeum Regionalnym w Zwoleniu jest chęć zapoznania szerokiego grona odbiorców z kartograficznym obrazem regionu zwoleńskiego.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Wysiłek dwuletniej kwerendy przeprowadzonej przez Piotra Chołuja w archiwach, muzeach, bibliotekach oraz urzędach krajowych i zagranicznych zaowocował zebraniem informacji o prawie 300 mapach i planach, w większości wcześniej niepublikowanych. Taka ilość zgromadzonego materiału źródłowego pozwoliła na ciekawe przedstawienie historii i kartografii miasta oraz otaczających go miejscowości.

Wśród ponad stu materiałów kartograficznych przedstawionych w publikacji, mieszkańcy Zwolenia mogli obejrzeć na wernisażu kilkadziesiąt prezentowanych na wystawie, znajdują się mapy ogólne, mało- i średnioskalowe, datowane od XVI do końca XX wieku, na których wyraźnie zaznaczono Zwoleń, a także szczegółowe plany miasta oraz okolicznych majątków i wsi z najstarszym odwzorowaniem kartograficznym z I poł. XVII stulecia. Zbiór tych drugich ograniczono do miejscowości znajdujących się w promieniu kilkunastu kilometrów od Zwolenia, powiązanych z miastem zależnościami administracyjnymi, kościelnymi czy handlowymi.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

W książce Piotra Chołuja "Zwoleń i okolice na dawnych planach i mapach" Katalog map i planów wzbogacono zwięzłymi opisami okoliczności ich powstania, jak również powiązanymi z nimi dokumentami i fotografiami. W niektórych przypadkach dawne plany nałożono na współczesne mapy w celu zobrazowania zmian jakie zaszły na przestrzeni dziejów.

ObiektywnieTV zaprasza do odwiedzenia wystawy

Muzeum Regionalne w Zwoleniu
ul. Kardynała Wyszyńskiego 30, 26-700 Zwoleń
tel.: +48 676 48 72
e-mail: muzeum@muzeum.zwolen.pl

oraz do przeczytania ciekawej lektury.