21:10 / 19.10.2019

Wręczono WYPRAWKI DLA UCZNIÓW Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Radomiu.

©Obiektywnie.infoi.pl # Adam Dziedzic

W dniu 17 października 2019 r. przedstawiciele firm branży metalowej skupionej wokół Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej: Jan Stańczyk, Prezes Radmot Sp. z o.o. sp.k. oraz Andrzej Strzelczyk, Prezes PMP Poland Sp. z o.o. wręczyli wyprawki uczniom klas pierwszych Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Radomiu.


©Obiektywnie.infoi.pl # Adam Dziedzic

Wyprawkami objęci byli uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół Technicznych o kierunkach: operator obrabiarek skrawających oraz technikum mechaniczne.


©Obiektywnie.infoi.pl # Adam Dziedzic

W skład wyprawki wchodzą: strój i obuwie robocze oraz książki do praktycznej nauki zawodu.
W siódmej edycji wyprawek dla uczniów objęta została rekordowa liczba 217 uczniów

Adam Dziedzic