15:12 / 13.12.2020

Wspaniałe osiągnięcia DOMU KULTURY W ZWOLENIU 1985-2020. Jubileusz 35 lecia

©ObiektywnieTV

Dom Kultury w Zwoleniu jest samorządową instytucją kultury utworzoną w listopadzie 1985 roku. W tym trudnym, pandemicznym 2020 roku obchodzi 35-lecie działalności placówki. 


 

Głównym celem  funkcjonowania Domu Kultury w Zwoleniu jest prowadzenie wielokierunkowej działalności zaspokajającej i rozwijającej szeroko rozumiane potrzeby kulturalne społeczności lokalnej. Zadanie to realizowane jest dwutorowo: z jednej strony poprzez dostarczanie oferty kulturalnej mieszkańcom, z drugiej poprzez oddanie im przestrzeni do podejmowania własnych inicjatyw i umożliwienie udziału w tworzeniu kultury. Wielowymiarowość działań placówki uzasadniona jest różnorodnością odbiorców, wśród których znajdują się przede wszystkim mieszkańcy miasta i powiatu, ale i - coraz częściej - odwiedzający nasze miasto turyści. Są to osoby w różnym wieku: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, których zainteresowania i potrzeby są najróżniejsze. 

DOM KULTURY W ZWOLENIU na przestrzeni lat stara się wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom, mając świadomość swej ważnej roli na kulturalno-społecznej mapie regionu.

Jedną z licznych funkcji jaką pełni zwoleński Dom Kultury jest edukacja poprzez sztukę i działania artystyczne. Instytucja realizuje różnorodne formy edukacji kulturalnej. Inicjuje i stwarza warunki dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów. 

Organizuje konferencje popularnonaukowe, odczyty edukacyjne, spotkania autorskie, motywacyjne, konkursy, plenery, przeglądy i wernisaże. Prowadzi również działalność wydawniczą. 

Jej rolą jest zachęcanie do odnajdywania i rozwijania swoich zdolności i zainteresowań, a także kształtowanie nawyków korzystania z dziedzictwa i dóbr kultury regionalnej oraz narodowej.

 W Galerii Przestrzeni Twórczej i Galerii Fotografii i Plastyki, tak się teraz nazywa dawna Mała Galeria po remoncie (który trwał od 26 listopada 2018 roku do 29 marca 2019 roku), przyp. red. odbywają się  między innymi wernisaże wystaw, spotkania autorskie,


©ObiektywnieTV archiwalne ENUZJATYCZNE POWITANIE MODMZ / 19 czerwca 2020r.

natomiast  w Ogrodach Domu Kultury i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej - wystawy poplenerowe. 

Dom Kultury w Zwoleniu posiada stały program zajęć plastycznych, fotograficznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych, recytatorskich, filmowych i interdyscyplinarnych dedykowanych osobom w każdym wieku. 

W placówce funkcjonują zespoły artystyczne, które koncertują na terenie całego kraju uświetniając imprezy o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, a także międzynarodowym. Uczestniczą w konkursach  i przeglądach zdobywając prestiżowe nagrody i wyróżnienia. 

PEREŁKI WŚRÓD ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH PRZY ZWOLEŃSKIM DOMU KULTURY.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia którą kieruje Piotr Bąbolewski - kapelmistrz przy współpracy Tomasza Chwalińskiego - instruktora musztry paradnej i Tomasza Cholewy - nauczyciela gry na instrumentach dętych oraz Zespół Mażoretek prowadzony przez Angelikę Toporek - tamburmajorkę. Licząca ok.100 osób i 30-osobowa grupa mażoretek.

©ObiektywnieTV archiwalne ENUZJATYCZNE POWITANIE MODMZ / 5 czerwca 2018r.

Podczas odbywającym się XIX Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Giulianova zdobyła Grand Prix Festiwalu oraz zajęła pierwsze miejsce w mustrze paradnej na Festiwal International Bande Musical & Majorettes w Giulianova WŁOCHY. Na przestrzeni 19 lat po raz pierwszy od początku historii festiwalu jury przyznało nagrodę główną polskiej orkiestrze. 

Chór Kameralny z Domu Kultury, istnieje od 2011 roku. - Jego repertuar to utwory z kręgu muzyki współczesnej, rozrywkowej, kompozycje dawnych mistrzów oraz kolędy. Chór prowadzi Piotr Markowski.


©ObiektywnieTV  archiwalne CHÓR KAMERALNY DOMU KULTURY W ZWOLENIU / 10 MAJ 2019

Młodzieżowy Zespół Wokalnyprowadzony jest przez Piotra Markowskiego.


©LIPSKIE CENTRUM KULYURY / ZESPÓŁ WOKALNY DK W ZWOLENIU + II FESTIWAL PIOSENKI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ 2020 ONLINE.

Trzy zespoły taneczne: JANET KIDS, JANET, FLOW, prowadzone są przez instruktorkę Anetę Adamiec.


©ObiektywnieTV / archiwalne JANET KIDS


©ObiektywnieTV / archiwalne FLOW

Dziecięca Grupa Rytmiczno – Folklorystyczna. Grupę prowadzi Joanna Tęcza.


©ObiektywnieTV / archiwalne DZIECIĘCIA GRUPA RYTMICZNO - FOLOKLORYSTYCZNA / 25 czerwca 2019

oraz dwa zespoły teatralne i grupa recytatorska

ZESPOŁY TE W SWOIM DOROBKU ARTYSTYCZNYM POSIADAJĄ WYSOKIE OSIĄGNIĘCIA OGÓLNOPOLSKIE I MIĘDZYNARODOWE.

W historii działalności artystycznej zapisało się wiele zespołów m.in. zespół folklorystyczny Gotardowie, który kultywował tradycje zwoleńskiego regionu. W placówce działają również  kluby, prowadzona jest nauka gry na instrumentach i nauka śpiewu.

Do zadań Domu Kultury należy ponadto realizowanie i prezentacja bogatej oferty projektów artystycznych: organizowane są festiwale, koncerty, festyny, pokazy filmowe i spektakle teatralne. Zapraszani są artyści polscy i zagraniczni z różnych teatrów i estrad. 
W zależności od potrzeb realizowane są również imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym i turystycznym. Część z nich ma charakter cykliczny, inne są odpowiedzią na aktualne oczekiwania mieszkańców.

Na przestrzeni roku kalendarzowego Dom Kultury w Zwoleniu jest organizatorem, współorganizatorem i gospodarzem ponad dwustu uroczystości o różnym charakterze. 

Wśród nich WIELOLETNIĄ TRADYCJĘ MAJĄ m.in. 

Imieniny Pana Jana


©ObiektywnieTV / archiwalne XXXVIII Imieniny Pana Jana Zwoleń 2017r.


©ObiektywnieTV / archiwalne XXXVIII Imieniny Pana Jana Zwoleń 2019r. ZESPÓŁ POLICE TEAM ZE ZVOLENE

Wieczór Poezji „Janowi Kochanowskiemu My Współcześni”,


©ObiektywnieTV / archiwalne FRASZKI KOCHANOWSKIEGO CZYTAŁ MARCIN JANOS KRAWCZYK / czerwiec 2017

Biesiada Gawędziarzy Poetów i Śpiewaków Ludowych


©ObiektywnieTV / archiwalne Biesiada Gawędziarzy Poetów i Śpiewaków Ludowych Zwoleń 2016


©ObiektywnieTV / archiwalne Biesiada Gawędziarzy Poetów i Śpiewaków Ludowych Zwoleń 2019

Tradycje Bożego Narodzenia


©ObiektywnieTV / archiwalne Tradycje Bożego Narodzenia w Zwyczajach i Wierzeniach Ludu Zwoleń 2019

Głównym założeniem przedsięwzięcia Tradycji Bożego Narodzenia jest kultywowanie świątecznych zwyczajów oraz przekazywanie ich młodemu pokoleniu.

Narodziny Naszego Miasta. Wydarzenia odbywają się z okazji nadania praw miejskich Zwoleniowi. 


©ObiektywnieTV / archiwalne NARODZINY MIASTA ZWOLENIA / HEJNAŁ MIASTA ZWOLENIA Zwoleń 2018

W dniu 20 lutego 1425 roku Władysław Jagiełło przekazał Janowi Cielątce akt nadania praw miejskich Zwoleniowi. przyp. redakcji.

Każdego roku  zwoleński Dom Kultury wzbogaca kalendarz wydarzeń  wprowadzając  nowatorskie projekty kulturalne. Należą do nich m.in: Spotkania Chóralne, Zwoleńskie Teatrałki, Rodzinne Warsztaty Rękodzielnicze z Ciekawym Człowiekiem, których celem  jest poznawanie niezwykłych osób z miasta Zwolenia i regionu,

PREZART - to wydarzenie, które po raz pierwszy odbyło się 12 czerwca 2019 roku w Kinie ŚWIT" Jego ideą była prezentacja twórczości artystycznej zespołów zwoleńskiego Domu Kultury. Pomysłodawczynią i koordynatorką wydarzenia była instruktorka DK w Zwoleniu Aneta Adamiec
Podczas spotkania Natalia Anna Wieczerzyńska, Dyrektor Domu Kultury opowiedziała o profilu działalności placówki -Na przestrzeni każdego roku jesteśmy organizatorami, współorganizatorami i gospodarzami ponad dwustu wydarzeń artystycznych skierowanych do różnych środowisk, do osób o różnych zainteresowaniach i w różnym wieku. W naszej placówce działa czternaście klubów zainteresowań oraz czternaście zespołów artystycznych, w których swoje pasje rozwija około trzysta osób.


©ObiektywnieTV archiwalne PREZART 2019 Od lewej Arkadiusz SULIMA- Burmistrz Zwolenia oraz wyróżnieni : Aneta ADAMIEC, Joanna TĘCZA, Waldemar Gołdziński, Michał TĘCZA, Piotr BĄBOLEWSKI, Tomasz CHOWIERA.

UKRYTY TALENT,-to również pierwszy zwoleński show, który po raz pierwszy odbył się 6 październik 2019 roku. Pomysłodawcą wydarzenia jest Jakub Długołęcki, specjalista do spraw kina w DKI w Zwoleniu. Podczas konkursu zaprezentowany został przekrój talentów, odbywał się śpiew, taniec, recytacje, pokaz gimnastyki z elementami akrobatyki.

"Ukryty Talent" - jest nowatorskim wydarzeniem w kalendarzu imprez naszego miasta. Mamy nadzieję, że na stałe w tym kalendarzu zagości. Jego celem, naszym celem było, żeby ukryte talenty - utalentowane osoby z naszego regionu odkryć i wypromować....  powiedziała podczas I Finału konkursu "UKRYTY TALENT"  Natalia Anna Wieczerzyńska, Dyrektor Domu Kultury w Zwoleniu.


© DOM KULTURY UKRYTY TALENT ONLINE 2020

Po raz drugi w ogóle, a po raz pierwszy online odbył się Ukryty Talent online organizowany był przez Dom Kultury w Zwoleniu. Premiera Finału "UKRYTY TALENT" ONLINE 2020 odbyła się w niedzielę 28.06.2020 na fanpage Domu Kultury w Zwoleniu.

Andrzejkowy Konkurs Tańca o Puchar Burmistrza  Zwolenia   pomysłodawczynią i koordynatorką przeglądu jest Aneta Adamiec , instruktorka Domu Kultury w Zwoleniu
©DOM KULTURY W ZWOLENIU /II Andrzejkowy Konkurs Tańca o Puchar Burmistrza Zwolenia - online. 27 listopad 2020r.

-Na konkurs napłynęło 88 nagrań od 104 wykonawców. W konkursie zaprezentuje się 72 solistów i 16 duetów z różnych miast Polski między innymi: Dęblina, Puław, Zwolenia, Lipska, Tczowa, Radomia, Kielc, Wadowic, Szczecina, Białegostoku i Andrespolu mówiła podczas konkursu Natalia Anna Wieczerzyńska

Teatr Jednego Wiersza, prowadzi Bartosz Pietrzyk.


©Tomasz Chowiera / DOM KULTURY   TEATR JEDNEGO WIERSZA / Nagrody - grudzień 2020

Zwoleński Festiwal Słowa. Prowadzi Bartosz Pietrzyk


©ObiektywnieTV archiwalne ZWOLEŃSKI FESTIWAL SŁOWA 2020 / 18 maj 2020  

-Wiele z nich nie miałoby szansy zaistnieć, gdyby nie współpraca z licznymi instytucjami, zarówno lokalnymi, jak i o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, samorządami, instytucjami kultury, szkołami, parafiami, organizacjami pozarządowymi, miastami partnerskimi, z którymi niejednokrotnie realizowane są wspólne projekty artystyczne, kulturalne i społeczne. Szczególnie cieszy fakt, że wiele z organizowanych przez Dom Kultury wydarzeń odbywa się nie tylko dzięki funduszom gminnym, ale także dzięki środkom unijnym i grantom, jakie od kilku lat z sukcesem udaje się instytucji zdobywać poprzez aktywne i wytrwałe poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania. pisała na stronie Domu Kultury Natalia Anna Wieczerzyńska, Dyrektor tej placówki.

W latach  2007 – 2020  zrealizowano około trzydziestu projektów. Do ważnych dla Domu Kultury w Zwoleniu należą m.in. „Remont i konserwacja zabytkowego obiektu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu oraz wyposażenie do prowadzenia działalności Domu Kultury w Zwoleniu”, którego liderem była MGBP a partnerem Dom Kultury

Dzięki pozyskanym środkom Dom Kultury w Zwoleniu posiada wyposażoną salę widowiskową w technikę nagłośnieniową i telebim zewnętrzny. W tym roku  złożony został projekt na dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Domu Kultury w Zwoleniu z instalacją OZE”. 

Dom Kultury aktywnie angażuje się w promocję miasta i regionu, rozpowszechniając wiedzę o lokalnym dziedzictwie, zwłaszcza propagowaniu wiedzy o Janie Kochanowskim – Synu Ziemi Zwoleńskiej, ale również wspierając i promując miejscowych twórców. 

Mając na uwadze dzisiejszy, szybko zmieniający się współczesny świat a wraz z nim pojawiające się nowe wyzwania, Dom Kultury wciąż stara się szukać nowych pomysłów na swoje działania. Pandemia koronawirusa w 2020r.  dotknęła wielu sfer życia w tym również kultury. Na ten trudny czas Dom Kultury w Zwoleniu, idąc z duchem czasu  i kierując się zasadą, że nie powinnyśmy pozbawić mieszkańców dostępu do dóbr kultury, przeniósł swoją działalność do internetu. W ten sposób na bieżąco dostarczamy mieszkańcom a szczególnie dzieciom, ciekawych pomysłów na kreatywne spędzanie czasu w domu. Projekty na ten czas, pojawiają się na platformach Facebook, Istagram, YouTube oraz stronie internetowej DK. 

W roku pandemicznym zrealizowaliśmy projekt Zwoleńska Aplikacja Publiczna na smartfon, która ma za zadanie zwiększyć mieszkańcom gminy i powiatu zwoleńskiego zasięg wiadomości. W zakładkach znajdują się m.in: kalendarz wydarzeń, repertuar Kina Świt, informacje, trasy turystyczne - atrakcje i zabytki oraz promocje i kupony. 

Zabytkowe Kino ŚWIT po remoncie i rozbudowie. (Prace rozpoczęto 9 stycznia, zakończono prace 14 sierpnia 2018 roku) przyp. red. Z podpisaniem w tym dniu protokołu  nastąpiło oddane do użytkowania Domu Kultury w Zwoleniu zabytkowe Kino Świt.


©ObiektywnieTV / archiwalne UROCZYSTE OTWARCIE KINA ŚWIT W ZWOLENIU

Obiekt tętni życiem. Jego działalność wygląda znakomicie w statystykach wydarzeń kulturalnych, zajęć artystycznych, spotkań, projekcji kina konesera i kina filmów premierowych. 

Urodziny Kina


©ObiektywnieTV / archiwalne IIURODZINY KINA ŚWIT W ZWOLENIU - DOBRY WIECZÓR Z PAKOSIŃSKĄ / 4 październik 2020

W dniu 4 października 2020 roku  Dom Kultury w Zwoleniu zaprosił mieszkańców Zwolenia i okolic na program artystyczny pt. "DOBRY WIECZÓR Z PAKOSIŃSKĄ". Wydarzenie odbyło się z okazji drugich urodzin "Kina Świt", a gościem specjalnym była Katarzyna Pakosińska.


©ObiektywnieTV / archiwalne SŁODKIE MIKOŁAJKI W KINIE ŚWIT W ZWOLENIU / 3 grudzień 2017

W  2019 roku w Kinie Świt odbyło się około dziewięciuset wydarzeń o różnym charakterze w których uczestniczyło około 23 000 osób. Jest to piękne osiągnięcie, które  motywuje nas do dalszej pracy.

NIEDZIELA NA STAROPUŁAWSKIEJ.  Od dnia 22 maja 2011roku, kiedy odbył się po raz pierwszy festyn pod nazwą "Niedziela na Staropuławskiej" imprezę przygotowują i prowadzą: Joanna Tęcza, Michał Tęcza.


©ObiektywnieTV archiwalne NIEDZIELA NA STAROPUŁAWSKIEJ 2019 Od lewej Natalia Anna WIECZERZYŃSKA, Adolf Krzemiński  , Arkadiusz SULIMA, Edyta SULIMA, Grzegorz MOLENDOWSKI.

W niedzielę 12 maja 2019 mieszkańcy Zwolenia po raz dziewiąty spotkali się na Staropuławskiej. W wydarzeniu uczestniczą: zespoły ludowe, koła gospodyń wiejskich oraz kapele. Rostawiane są barwne kramy z regionalnymi przysmakami i domowych wypieków.


©ObiektywnieTV archiwalne NIEDZIELA NA STAROPUŁAWSKIEJ 2019

Zespół LADIES DANCE  - to taniec skierowany do kobiet w różnym wieku i o różnym temperamencie, które chcą zrobić coś dla siebie.  Prowadzi Aneta Adamiec.


©ObiektywnieTV / archiwalne WYSTĘP ZESPOŁU LADIES DANCE Z DOMU KULTURY W ZWOLENIU / 22 czerwca 2019 

Działalność naszej placówki omawiają dwie publikacje: „Zwoleńska kultura”, której autorkami są  Elżbieta Nowakowska i Natalia Anna Wieczerzyńska oraz „Przewodnik po wydarzeniach kulturalnych 2008-2012”. O działalności Domu Kultury zostały napisane również prace licencjackie i magisterskie. 

W Domu Kultury pracuje wykwalifikowana kadra instruktorów muzyki, śpiewu, tańca, teatru, recytacji, plastyki, folkloru, kina. To dzięki nim Dom Kultury w Zwoleniu osiąga wysoki poziom w zakresie edukacji artystycznej oraz edukacji kulturowej.

Na przestrzeni 35 lat Domem Kultury zarządzali dyrektorzy: Wacław Małek, Elżbieta Nowakowska, obecnie Natalia Anna Wieczerzyńska.  

    
©ObiektywnieTV / archiwalne  NATALIA ANNA WIECZERZYŃSKA, DYREKTOR DOMU KULTURY W ZWOLENIU podczas trzeciej edycji SPOTKAŃ CHÓRALNYCH. 10 maja 2019

-Działalność kulturalna jest zadaniem niełatwym ponieważ trudno jest sprostać wymaganiom wszystkich mieszkańców.  Zmieniają się potrzeby mieszkańców, zmieniamy się i My, zawsze jednak pamiętamy, by naszą Ziemię Zwoleńską godnie promować w kraju i za granicą. napisała na stronie Domu Kultury w Zwoleniu http://www.dkzwolen.vot.pl/?p=8111&lang=pl Natalia Anna Wieczerzyńska, Dyrektor Domu Kultury w Zwoleniu i na zakończenie dodała -Dziękujemy Panu Arkadiuszowi Sulimie Burmistrzowi Zwolenia i wszystkim Burmistrzom poprzednich kadencji oraz całemu Samorządowi Miasta i Gminy Zwoleń - naszemu organizatorowi - za wspieranie inicjatyw kulturalnych, za zaangażowanie i  podejmowanie wyzwań kierowanych dla  naszego lokalnego społeczeństwa.

Źródło: Dom Kultury w Zwoleniu.