19:04 / 17.04.2019

Śniadanie Wielkanocne w 62 Batalionie Lekkiej Piechoty.

© Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

W środę 17 kwietnia br. odbyło się Śniadanie Wielkanocne 62 Batalionu Lekkiej Piechoty. 

Żołnierze 62 Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu spotkali się z  posłami, władzami samorządowymi Radomia i powiatu radomskiego, Jego Ekscelencją z Ks. Biskupem  Ordynariuszem Diecezji Radomskiej Henrykiem Tomasikiem na Spotkaniu Wielkanocnym zorganizowanym w stołówce żołnierskiej dawne Kasyno.

Wstęp do rozpoczęcia spotkania wielkanocnego rozpoczął żołnierz 62 Batalionu Lekkiej Piechoty 


© Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

- Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu wielkanocnym społeczności i sympatyków 62 Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu. Święta wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat przyrody tworzą jedność. Chrześcijanie świętują zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, przyroda budzi się do życia po zimie, zaś tradycje ludowe zarówno upamiętniają wydarzenia sprzed ponad 2000 lat, jak i podkreślają naturalne przemiany w przyrodzie - wiosna rozpoczyna nowy cykl życia.
W Polsce świętujemy dni Wielkiej nocy od XIII wieku. I nie ma w naszej tradycji drugiego, tak bogatego w swoiste obrzędy, i tak bardzo obsypanego symboliką święta jak Wielkanoc: święconka, palmy i lany poniedziałek, budzą w nas wspomnienia z dzieciństwa. Przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje wielkanocne powodują, że ciągle są to święta wielobarwne, religijne i w pewnym stopniu magiczne. Najbardziej znane i rozpowszechnione wśród wiernych to: malowanie pisanek, święcenie pokarmów, tradycja przystrajania Grobu Pańskiego, śmigus - dyngus, dzielenie się jajkiem.
Symbolika Wielkiej Nocy to przede wszystkim symbole związane ze śmiercią i odradzaniem się. Przyjrzyjmy się więc najbardziej znaczącym symbolem tych świąt. Najważniejszym z nich jest jajko. Od tysiącleci uważane jest za symbol życia, odradzania się i zmartwychwstania. Od dawna też uważano, że jajko posiada niezwykłą moc, która chroni przed złem, przynosi urodzaj i obdarza płodnością. W jajku kumulują się siły życiowe i tajemnice odradzającej przyrody. Kolejny z kluczowych symboli Wielkanocy to baranek. Jego obecność w koszyczkach i na stołach uosabia obecność Chrystusa. To przez krew Baranka Bożego Jezusa zyskaliśmy wyzwolenie po śmierci. Zając - dzięki swojej ruchliwości i żywotności od najdawniejszych czasów kojarzony z płodnością, witalnością i odradzaniem się przyrody. Palma wielkanocna jest pamiątką triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Jej zielone liście, tak jak inne wielkonocne symbole, są  znakiem zmartwychwstania i odradzającego się życia. W poprzedzającą Wielki Tydzień Niedzielę Palmową wierni przynoszą je do kościoła, gdzie zostają poświęcone. Przed nami Święta  Wielkiej Nocy - dla polskich rodzin święta bardzo wyjątkowe, ważne, kolorowe i radosne. W takiej chwili będąc razem, jesteśmy sobie bardziej bliscy i serdeczni niż zwykle. Dlatego dołóżmy wszelkich starań, aby w tym podniosłym dniu znaleźć się w gronie rodziny i przyjaciół. Zapomnijmy więc o wszelkich kłopotach dnia codziennego, składajmy sobie życzenia, mając nadzieję na ich spełnienie.

Spotkanie otworzył i przywitał przybyłych gości ppłk Łukasz BARANOWSKI, Dowódca 62 Batalionu Lekkiej Piechoty między innymi:


© Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

- Jego Ekscelencję Biskupa Ordynariusza Diecezji Radomskiej Henryka Tomasika i duchowieństwo, Wicemarszałka Senatu Adama Bielana, poseł na Sejm VIII kadencji: Leszka Ruszczyka, Annę Kwiecień i Andrzeja Kosztowniaka, Wicewojewodę Urzędu Mazowieckiego Artura Standowicza, Starostę Powiatu Radomskiego Waldemara Trelkę, Sekretarza Urzędu Miasta Radomia Michała Michalskiego, przewodniczącą Rady Miejskiej w Radomiu Kingę Bogusz, zastępcę 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rotmistrza Witolda Pileckiego podpułkownika Krzysztofa Wrzesińskiego, Wójtów: gminy Gozd Pawła Dziewita, gminy Zakrzew Leszka Margasa, 

Spośród gości, podczas oficjalnych wystąpień, swe życzenia złożyli: Adam Bielan, wicemarszałek Senatu IX kadencji, Leszek Ruszczyk, poseł na Sejm , Michał Michalski, sekretarz Urzędu Miasta Radomia. Waldemar Trelka, starosta radomski.


Po zabraniu głosu przez samorządowców ppłk Łukasz BARANOWSKI, dowódca 62 Batalionu Lekkiej Piechoty poprosił o zabranie głosu oraz pobłogosławienie pokarmów Gościa specjalnego Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Radomskiej Henryka Tomasika. Po krótkiej modlitwie i przekazie ewangelicznym oraz  poświęceniu nakrytego stołu, przystąpiono do dzielenia się jajkiem i składania sobie życzeń.


© Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Adam Dziedzic