20:02 / 23.02.2020

Wernisaż wystawy - ZWOLEŃ I ZIEMIA ZWOLEŃSKA NA POCZTÓWCE.

©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

W dniu 20 lutego 2020 roku z okazji 595. rocznicy nadania prawa miejskiego Zwoleniowi w Muzeum Regionalnym otwarto wystawę "Zwoleń i ziemia zwoleńska na pocztówce".

Organizatorami wernisażu wystawy są Muzeum Regionalne w Zwoleniu, PSP im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu, Gmina Zwoleń - Urząd Miejski w Zwoleniu, Muzeum Wsi Lubelskiej.
W wydarzeniu uczestniczyli samorządowcy oraz mieszkańcy jak również sympatycy miasta Zwolenia.

Wystawę otworzyła Pani Dyrektor Muzeum Regionalnego Katarzyna Madejska.


©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic  KATARZYNA MADEJSKA, DYREKTOR MUZEUM REGIONALNEGO W ZWOLENIU.

W tym dniu świętowano lokację Zwolenia.

Król Władysław Jagiełło - nadał prawa miejskie Zwoleniowi 20.02.1425 r. , które podczas wystawy odczytał Arkadiusz Sulima, Burmistrz Zwolenia.


©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic  Od lewej  KATARZYNA MADEJSKA, ARKADIUSZ SULIMA

Podczas wernisażu wystąpił Zespół Destroyed Amp w składzie: Oliwia Dubil - wokal, Dominik Krawiec - gitara, Bartosz Brzózek - bas, Patryk Szczechowski - perkusja.

©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic  ZESPÓŁ DESTROYED AMP.

W czasie wernisażu wystąpili również uczniowie najmłodszych klas Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu.
©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic   WYSTĘP UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY  PODSTAWOWEJ IM> WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W ZWOLENIU.

Na wystawie prezentowane są:


©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic   CENTRALA TELEFONICZNA

Centrala telefoniczna. Gdańskie Zakłady Techniczne, nr ser.. 05260, rok prod. 1969. Analogowa łącznicza telefoniczna z lat 60. XX w. używana w zakładach pracy i różnego rodzaju instytucjach. Przekazana przez jednego z mieszkańców Zwolenia.


©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic   

1. Zwoleń Technikum Rolnicze. fot. Z Gutanowicz. Krajowa Agencja Wydawnicza, 1974 r. wym. 147x104 mm.
2. Zwoleń Pomnik Jana Kochanowskiego na Rynku wg fotografii barwnej T. Sumińskiego. Biuro Wydawnicze "RUCH", 1965 r. wym. 177x70 mm.
3. Zwoleń Fragment miasta wg fotografii barwnej A. Stelmacha, Biuro Wydawnicze "RUCH", ok. 1981 r. wym. 147x105 mm, w obiegu.
4.Zwoleń Siedziba Urzędu Miejskiego fot. M. Raczkowski, Biuro Wydawniczo-Propagandowe, 1973 r. wym. 148x105..
5. Zwoleń Kościół z ok. 1564 - 1595 r. rozbudowany w 1 poł. XVII w. fot. J. Tymiński - KAW, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1977 r. wym.       104x146mm.
6. Zwoleń Fragment zabudowy Fot. J i W Szepetowcy. Druk GRAF DRUK RADOM, ok. 1994 r. wym. 150x105 mm.
7. Zwoleń Aleja Odrodzonego Wojska Polskiego wg fotografii barwnej P. Krassowskiego, Biuro Wydawnicze "RUCH", 1971 r. wym. 148x105 mm. z obiegu.
8. POMNIKI ZWOLENIA Najświętsza Maria Panna Królowa Polski, Jan Kochanowski, "Nieznanemu żołnierzowi", Jan Chrzciciel, fot. Waldemar  Gołdziński, Agencja Reklamowo-Fotograficzna AMVID Bydgoszcz, wym. 94x148 mm.
9. Zwoleń Centrum Regionalne przy Nekropolii Jana Kochanowskiego - Muzeum Regionalne, pomnik Jana Kochanowskiego na placu Jana Kochanowskiego, późnogotycki kościół Podwyższenia Krzyża Św. z lat 1564 - 95, tablice nagrobne Jana i rodziny Kochanowskich w kaplicy św. Franciszka kościoła parafialnego, Urząd Miejski, DDK Edition, fot. Dariusz Krakowiak, proj. Krzysztof Gąszewski, 2019 r. wym. 105x150 mm.
10. Zwoleń Kościół parafialny, Pomnik Nieznanego Żołnierza, Urząd Miasta, Pomnik Matki Boskiej Królowej Polski, Poczta, szpital, Fragment miasta (bloki przy ul. Wojska Polskiego), fot. Krzysztof Drozdowski, P.H.U. DROZART Lublin, k. I 90. XX w. wym. 105x148 mm.
11. Zwoleń Gotycki kościół Podwyższenia Krzyża Świętego fot. Dariusz Krakowiak, proj. Krzysztof Gąszewski, DDK Edition Poznań, 1997 r. wym. 150x105 mm.
12. Zwoleń (kompilacja dziewięciu zdjęć, na których przedstawione są: Ściana Straceń, Pomnik Jana Kochanowskiego w Zwoleniu, Vanilla House, Pomnik Świętej Królowej Jadwigi, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu, Pomnik Jana Kochanowskiego z Urszulką, studnia na rynku w Zwoleniu, dolina rzeki Zwolenki, Siedziba Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, wyk. BRH plus, 2011 r. wym. 148x105mm.
13. Gmina Zwoleń 1. Szkoła w Boryczy,3. Oczyszczalnia ścieków, fot. Marian Krawczyk, Agencja Reklamowo-Fotograficzno-Wydawnicza AMVID Bydgoszcz, wym. 148x95 mm.
14. Pozdrowienia z Ziemi Zwoleńskiej, Pomnik J. Kochanowskiego w Sycynie, Muzeum i Pomnik J. Kochanowskiego w Czarnolesie, Pomnik Jana Kochanowskiego w Zwoleniu, Kościół z kaplicą Kochanowskich w Zwoleniu, Siedziba Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, wym. 144x104 mm.
15. Zwoleń fot. Marian Krawczyk, Agencja Reklamowo-Fotograficzno-Wydawnicza AMVID Bydgoszcz, wym. 148x95 mm.
16. Rynek, fot. Marian Krawczyk, Agencja Reklamowo-Fotograficzno-Wydawnicza AMVID Bydgoszcz, wym. 148x95 mm.
17. Zwoleń fot. Paweł Buczek-Szwenke, Agencja Reklamowo-Fotograficzno-Wydawnicza AMVID Bydgoszcz, wym. 148x95 mm.
18. Centrum, fot. Waldemar Gołdziński, Agencja Reklamowo-Fotograficzno-Wydawnicza AMVID Bydgoszcz, wym. 148x95 mm.
19. Zalew na Ośrodku Sportu i Rekreacji, fot. Marian Krawczyk, Agencja Reklamowo-Fotograficzno-Wydawnicza AMVID Bydgoszcz, wym. 148x95 mm.©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

1. Koperta pamiątkowa - 450. rocznica urodzin Jana Kochanowskiego, "Służmy poczciwej sławie a jako kto może, niech ku pożytku dobra spólnego pomoże", pieczątka 450 rocznica urodzin Jana Kochanowskiego, - 1530*1930 - 20 VIII 1930 Zwoleń, naklejony znaczek z wizerunkiem poety 1930 r. wym. 160x115mm.
2. Kartka Pocztowa, pieczątka 450 rocznica urodzin Jana Kochanowskiego  - 1530*1930 - 20 VIII 1930 Zwoleń, nadrukowany znaczek z wizerunkiem poety, wyd. P.P.T. i T., 1930 r. 145x102 mm.
3. Zwoleń (Ziemia Radomska) Tabl. pomnik Jana Kochanowskiego, Druk J.K. Trzebiński, Radom, (ok. 1910 r.), wym. 88x139 mm.
4. "Kaplica i obelisk w Czarnolesiu (gub. Radomska), Lit. J.K. Trzebiński, Radom, 1905 r. wym. 136x85 mm.
5. "Pełno Nas a jakoby/Nikogo nie było/ Jedną maluczką duszą/ Tak wiele ubyło/ Jan Kochanowski. Jan Kochanowski z Urszulką. Ojciec poezji polskiej. Syn ziemi zwoleńskiej. Popiersie na postrumencie na placu przed budynkiem Szkoły podstawowej Nr 1 w Zwoleniu, im. Jana Kochanowskiego. Maj 1981 rok. Wykonał Wł. Jania, Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia im. J. Kochanowskiego, wym. 155x105 mm.


©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

1. Zwoleń k/ Radomia, Pomnik ofiar faszyzmu - czerwiec 1944., ryc. K Bakalarz, 1958 r. wym. 140x90 mm. z obiegu.
2. "Błogosławiona Jadwiga Królowa Polski, Pomnik w Zwoleniu wybudowany w 1925 r., wyk. St. Staniszewski, Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia im. J. Kochanowskiego, wym. 150x105 mm.
3. SUCHA. Kościół parafialny (Dochód na zakup radia dla szkoły)., wyd. Sobieszek Czesław kier. zkoły w Suchej, 1956 r. wym. 91x139 mm. z obiegu
4. GRODEK (Ziemia Radomska) Kościół parafialny, Lit. J.K. Trzebiński - Radom, Union Postale Universelle Russie, ok. 19-8 r. wym. 87x134 mm.
5. POCZTÓWKA, Skład Apteczny Jerzego Dobrzańskiego w Zwoleniu, Radomska 14, Stacja Kolejowa Garbatka, l. 40 XX w. wym. 148x105 mm.
6. "Król Władysław Jagiełło - nadał prawa miejskie Zwoleniowi 20.02.1425 r. Pomnik wybudowany w 1975 r. Autor Wł. Jania, Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia im. J. Kochanowskiego, wym. 150x105 mm.©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

1. ZWOLEŃ. Szkoła Rolnicza, fot. S. Kopciński, wyd. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zakłady Wytwórcze Fotowidokówek w Jaśle, PTTK, wy. 148x105 mm.
2. Zwoleń. Fragment miasta (na pierwszym planie gmach PZPR), fot.  S. Kopciński, wyd. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zakłady Wytwórcze Fotowidokówek w Jaśle, ok. 1968 r. wym. 153x101 mm z obiegu
3. ZWOLEŃ. Pomnik Jana Kochanowskiego, fot. E. Hartwig, Biuro Wydawnicze "RUCH", 1968 r., wym. 149x105 mm.
4. ZWOLEŃ. Pomnik Jana Kochanowskiego. Rynek, KOściół (XVI - XVII w.) - z prawej renesansowa kaplica Kochanowskich, Nagrobek Jana Kochanowskiego z ok. 1610 r. w kościele parafialnym, fot. P. Pierściński, Biuro Wydawniczo-Propagandowe, ok. 1975 r., wym. 147x103 mm. z obiegu
5. "Pozdrowienia śle miasto Zwoleń", fotoS. Kępiński // Fragment miasta Zwolenia, wym. 140x90 mm.
6. ZWOLEŃ. Fragment miasta, fot. J. Korpal, Biuro Wydawnicze "RUCH", 1967 r. wym. 150x70 mm.
7. ZWOLEŃ. Pomnik Jana Kochanowskiego, fot. P. Pierściński, Biuro Wydawniczo-Propagandowe, 1973 r. wym. 148x105 mm.
8. Zwoleń, Pomnik Jana Kochanowskiego, Technikum Rolnicze, Kościół z 2 poł. XVI w. Ulica Odrodzonego Wojska Polskiego, fot. J. Siudecki, Biuro Wydawnicze "RUCH", wym. 148x104 z obiegu
9. ZWOLEŃ. Mauzoleum poległych w walce z faszyzmem (proj. Radwan i Zacharkiewicz), fot. K. Jabłoński, Biuro Wydawnicze "RUCH", 1962 r. wym. 149x105 mm.
10. ZWOLEŃ. Fragment placu Jana Kochanowskiego, fot. S. Kopczyński, Wydawnictwo PTTK Zakład Wytwórczy w Jaśle, 1966 r., wym. 148x105 mm.
11. ZWOLEŃ. Powiatowy Komitet PZPR, l. 60 - 70 XX w.., wym. 139x90 mm.
12. ZWOLEŃ. Kościół parafialny z 2 poł XVI w. fot. J. Siudecki, Biuro Wydawnicze "RUCH", wym. 149x104 mm z obiegu


©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

1. ZWOLEŃ. (kompozycja siedmiu zdjęć, na których przedstawiono kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu, zegar słoneczny na rynku, Pomnik Nieznanego Żołnierza, Ściana Straceń, studia na rynku, Gimnazjum Kochanowskiego (obecnie Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły), Pomnik Majora "Hubala", wyd. BRH plus, 2011 r. wym. 148x105 mm.
2. "Pozdrowienia z Kazanowa" //Gmina Kazanów, ok. 2018 r., wym. 149x97 mm.
3. SYCYNA. Pamiątkowy obelisk z 1621 roku, fot. G. Wrońska, Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, wym. 149x100 mm.
4. GMINA POLICZNA. Kościół św. Stefana w Policznie, Rezerwat przyrody "Okólny Ług", Pałac Przeździeckich w Policznie, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, Kościół Trójcy Świętej w Gródku, Policzna - Miejsce pamięci Narodowej, fot. Urząd Gminy Policzna, DTPsystem, Kozienice, wym. 160x110 mm.
5.ZIEMIA JANA KOCHANOWSKIEGO muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, gimnazjum Jana Kochanowskiego w Zwoleniu, obelisk w Sycynie ufundowany przez Mikołaja Kochanowskiego, pomnik w miejscu słynnej lipy w Czarnolesie, scenka w muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, wyd. BRH plus, 2011 r. wym. 148x105 mm.
6. "Przyjdź Duchu Święty 16 V 2010/ Parafia pw. św. Stefana w Policznie / Zaproszenie //Szanowni Państwo, Drodzy Parafianie.., Wydawnictwo "KORONIS" Bydgoszcz 2010 r. wym. 148x107 mm.
7. Jasieniec Solecki (gm. Zwoleń)- cenotaf ufundowany w 1800 r. przez Tadeusza Matuszewicza ku czci zmarłej w wieku 34 lat żony Marianny z Przebendowskich, pochowaanej w kościele o.o. Reformatorów w Solcu nad Wisłą. Cenotaf usytuowany jest na wzniesieniu okolonym wodą w południowej części parku za kościołem., Na tablicy pomnika znajdują się liryczne napisy o spełnionej miłości, przywiązaniu i bólu po stracie ukochanej małżonki. fot. Krzysztof Skarżyński, 2019 Radomska Inicjatywa Pocztówkowa, grudzień 2019 r. Seria VI - Jedyne w swoim rodzaju, nr 7, 2019 r. wym. 150x100 mm.
8. Tczów Kościół pw. św. Jana Chrzciciela, Urząd Gminy, Bank Śpółdzielczy, Zespół Szkół w Tczowie, pomnik 15- lecia odzyskania niepodległści wybudowany w 1935 r. pomnik upamiętniający 35 pomordowanych w 1943 r. zabytkowa kaplica, fot. DTPsystem - Kozienice, ok. 2008 r. wym. 161x111 mm. ©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

1. Wydawca Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój, fot. od lewej Chmury w wodzie, Żółw błotny, Lato, Kwitnące wiśnie, Fotografie ze zbiorów Stowarzyszenia Dziedzictwio i Rozwój, EFRROW, MRiRW, 207 - 2013, wym. 148x105 mm.
2. Okolice Czarnolasu, fot. M. Stobierski, wym. 148x111 mm.
3. Wydawca Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój, fot. od lewej Kościół Jana Chrzciciela w Tczowie, Las, Zachód słońca, Pola w Niwkach, Zalew Siczki. Fotografie ze zbiorów Stowarzyszenia Dziedzictwio i Rozwój, EFRROW, MRiRW, 207 - 2013, wym. 148x105 mm.
4. Wydawca Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój, fot. od lewej: Rezerwat przyrody Źródło Królewskie, Pomnik Jana Kochanowskiego w Zwoleniu i w Czarnolesie, Pomnik pamięci poległym w walce z okupantem hitlerowskim w Kazanowie, Spotkanie Ludowych Kultur Europejskich w Zwoleniu. Fotografie ze zbiorów Stowarzyszenia Dziedzictwio i Rozwój, EFRROW, MRiRW, 207 - 2013, wym. 148x105 mm.
5. Wydawca Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój, fot. od lewej: Ciepielów, Sycyna, Tarfianki na rzece Zwolence. Fotografie ze zbiorów Stowarzyszenia Dziedzictwio i Rozwój, EFRROW, MRiRW, 207 - 2013, wym. 148x105 mm.©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

1. ZWOLEŃ. Kaplica Kochanowskich przy kościele św. Katarzyny, Pomnik Jana Kochanowskiego przed gimnazjum, Pomnik Jana Kochanowskiego na rynku, fot. E i R Kutyła, D. M. Zając, wyd. skaut.pl, ok. 2005 r.
2. Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, Sala czwarta, Gabinet poety, Sala szósta, fot.  E i R Kutyła, D. M. Zając, wyd. skaut.pl, ok. 2005 r
3. Krzyż przydrożny w Baryczy, Neogotycki kościół w Policznie, Kościół pw. Trójcy w Gródku, Dom Wielki - pozostałość zamku królewskiego w Radomiu, Tablica pamiątkowa na rynku w Gniewoszowie, fot.  fot.  E i R Kutyła, D. M. Zając, wyd. skaut.pl, ok. 2005 r
4. Sycyna Pamiątkowa Tabliczka z 1621 r.. Park podworski oraz grafika prezentująca wygląd dworu Piotra Kochanowskiego, Fundamenty dworu, Popiersie jana Kochanowskiego, fot.E i R Kutyła, D. M. Zając, wyd. skaut.pl, ok. 2005 r.
5. Park przydworski w Czarnolesie, Kamienna płyta, Pomnik Jana Kochanowskiego, Symboliczny sarkofag Urszuli Kochanowskiej, fot.  E i R Kutyła, D. M. Zając, wyd. skaut.pl, ok. 2005 r 
 


©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic   MUNDUR LISTONOSZA

Mundur listonosza na okres letni wykonany w 2017 r. wg wzoru urzędowego Ministerstwa Poczt i Telegrafów z 1934 roku.
Bluza letnia z płótna lnianego typu żołnierskiego w kolorze khaki, jednorzędowa, wcięta w pasie, z 4 nakładanymi kieszeniami z klapami, z kołnierzem wykładanym na stójce, zapinana na guziki mundurowe z orzełkiem. Na kołnierzu bluzy patka z czarnego sukna, z wypustką szafirową z oznaką XI grupy uposażenia wykonaną że złotego sutaszu.
Spodnie letnie z płótna lnianego typu żołnierskiego w kolorze khaki, tzw. dwuszwowe, do szelek.
Czapka mundurowa z sukna żołnierskiego w kolorze khaki, usztywniona z czarnym sukiennym otokiem, z dwoma szafirowymi wypustkami, czarnym sztywnym błyszczącym daszkiem z złocistym okuciem. Na otoku metalowy znak poczty polskiej - ntrąbka na tle znaku teletechnicznego (oryginał), nad otokiem orzełek z białego metalu, tzw. czapkowy wzór "33".
Pas do munduru, rzemienny typu żołnierskiego ze skóry niebarwionej, z klamrą metalową o pojedyńczym zapięciu.
Buty z brązowej skóry, sznurowane, typu trzewiki, współczesne.
Eksponaty ubioru Muzeum Wsi Lubelskiej
Torba listonosza, skórzana, wzór z l. 80 XX w. Urząd Pocztowy w Garbatce-Letnisko

Wystawa prezentowana jest od 20.02 do 27.03.2020 roku w Muzeum Regionalnym w Zwoleniu, ul. Kard. Wyszyńskiego 30
Zapraszamy do zwiedzania!