02:06 / 20.06.2019

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej w Orońsku.

©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

W dniu 18 czerwca 2019 roku w Pałacu Józefa Brandta otoczonym parkiem krajobrazowym z malowniczymi stawami i starymi drzewami w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Przemysłowo – Handlowej Ziemi Radomskiej.

Obrady otworzył Łukasz Białczak Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej. 

©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Przewodniczącą Zgromadzenia została Katarzyna Wielocha, Wiceprezes Izby.©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Na początku Walnego Zgromadzenia odbyły się krótkie prezentacje ofert wsparcia dla przedsiębiorców. Oferty omówili przedstawiciele: Banku Gospodarstwa Krajowego oraz firmy Sellizer.©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Podczas Walnego Zgromadzenia przedstawiono sprawozdanie z prac Zarządu oraz bilans  za 2018 rok,  Następnie nakreślony został  plan działań i budżet na 2019 rok.

Gościem Walnego Zgromadzenia była dr Katarzyna Kalinowska-Wiceprezydent Miasta Radomia.©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Po zakończeniu obrad uczestnicy Walnego Zgromadzenia udali się na poczęstunek oraz przystąpili do zwiedzania wystawy.
Pani Weronika Elertowska podczas zwiedzenia w Muzeum Rzeźby Współczesnej wystawy Katarzyny Józefowicz - polskiej rzeźbiarki, artystki współczesnej, (profesor Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Rzeźby i Intermediów w Gdańsku) przyp. red. opowiadała zwiedzającym o pracach artystki, powstałe po 1989 roku , które mogli podziwiać podczas zwiedzania, w tym m.in. "Poza Słowami", Posłowie (208-2010), dywan (1997-2000), gry (2001-2003), obrus (2012). pokój (2006-2007).©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Adam Dziedzic