13:12 / 15.12.2018

W Zwoleniu odbyła się Konferencja AUTYZM-WYZWANIE WSPÓŁCZESNEJ RODZINY.

©Obiektywnie.info.pl-Adam Dziedzic

W dniu 13 grudnia 2018 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu  zorganizowała konferencję pt. „Dziecko z autyzmem w rodzinie".
Konferencja odbyła się w firmie LOBO w Zwoleniu przy ul. Sienkiewicza.  


©Obiektywnie.info.pl-Adam Dziedzic

Współorganizatorzy Konferencji: Fundacja Foloow Me ze Zwolenia i Fundacja ALPHA z Lublina.

Przybyłych gości i uczestników spotkania przywitała Iwona Paszkiewicz - Prezes fundacji foloow Me.


©Obiektywnie.info.pl-Adam Dziedzic

Ekspert Dr Anna Prokopiak - Prezes Fundacji ALPHA w Lublinie omówiła temat „Dziecko z autyzmem w rodzinie".


©Obiektywnie.info.pl-Adam Dziedzic

Po przerwie kawowej Dr Anna Prokopiak przedstawiła problematykę związaną z tematem "Jak rozwijać relacje pomiędzy członkami rodziny?"

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu Ilona Sobieraj i Izabela Młyńska - dyrektor poradni psychologiczno pedagogicznej omówiły zagadnienie z wiązane z Formami wsparcia dziecka z autyzmem i jego rodziny w środowisku lokalnym.

100 uczestników konferencji, zarówno rodziców jak i specjalistów pracujących z dziećmi z autyzmem poszerzyli swoją wiedzę pod okiem eksperta.


©Obiektywnie.info.pl-Adam Dziedzic

Pani Dr Anna Prokopiak jest dyplomowanym nauczycielem, adiunktem w Instytucie Psychologii na UMCS w Lublinie. Zawodowo spełnia się jako osoba uświadamiająca innych o metodyce wychowania i nauczania osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

Fundacja ALPHA zajmuje się osobami chorującymi na autyzm. W jej ramach działa Centrum Terapii Autyzmu, które diagnozuje i prowadzi terapie dzieci z autyzmem i pokrewnymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Centrum ma obecnie pod swoją opieką ponad 400 rodzin.

Adam Dziedzic