23:12 / 17.12.2018

W Radomskim DomuTechnika NOT odbyło się SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO NOWOROCZNE.

©Obiektywnie.info.pl-Adam Dziedzic

W dniu 14 grudnia 2018 roku Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wspólnie Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w siedzibie w Domu Technika przy ul. W. Krukowskiego 1 byli organizatorami SPOTKANIA  ŚWIĄTECZNO NOWOROCZNEGO.

W sali konferencyjnej DomuTechnika NOT, spotkali się: przedstawiciele 13 oddziałów tych stowarzyszeń, organizacji zrzeszających przedsiębiorców, władz samorządowych Radomia i powiatu radomskiego, wyższych uczelni i szkół zajmujących się techniką i wynalazczością środowiska inżynieryjno-technicznego z JE  Ks. Biskupem  Ordynariuszem Diecezji Radomskiej Henrykiem Tomasikiem.

W imieniu organizatorów mgr inż. Waldemar Fabirkiewicz - dyrektor Biura RFSN-T NOT przedstawił osoby przybyłe na spotkanie wigilijne. Następnie poprosił uczestników o zabranie głosu. 


©Obiektywnie.info.pl-Adam Dziedzic     mgr inż. Waldemar Fabirkiewicz

Głos zabierali między innymi: Tadeusz Gałązka- Skarbnik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, prof. dr.hab. inż. Janusz Dyduch, Waldemar Trelka nowo wybrany starosta radomski, Kinga Bogusz - nowa przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu, Jerzy Zawodnik - Wiceprezydent Radomia, usprawiedliwiając nieobecność prezydenta Radosława Witkowskiego, przeczytał przekazywane przez niego życzenia, prof. Zbigniew Łukasik - rektor radomskiego Uniwersytetu Techniczno- Humanistycznego Grażyna Łuba - Prezes Radomskiego Stowarzyszenia Pokoleń.


©Obiektywnie.info.pl-Adam Dziedzic                      Waldemar Trelka nowo wybrany starosta radomski

Podczas  świąteczno-noworocznego spotkania Andrzej Barski - prezes Radomskiego Klubu Techniki i Wynalazczości, wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej  NOT przedstawił  zebranym  osóby  nagrodzone  przez  ZG NOT  odznakami honorowymi  za wkład w popularyzację tematyki ujętej w nazwie klubu wśród młodej generacji, w tym młodzieży szkolnej. 

Złotą Honorową Odznaką NOT zostali wyróżnieni: mgr inż. Tomasz Czaj nauczyciel mechaniki pojazdów w Zespole Szkół Samochodowych, wiceprezes RKTiW, rzeczoznawca i biegły sądowy, mgr inż. Paweł Bauer - nauczyciel uczący mechaniki, rzecznik patentowy, w poprzednich latach naczelnik wydziału rozwoju w Zjednoczeniu Odlewnictwa, obecnie  rzecznik patentowy oraz inżynier Zbigniew Szczepan Korczyński, wieloletni pracownik Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Zakładów Metalowych w Radomiu.
Srebrną odznaką została uhonorowana Agnieszka Siedlińska - dyrektorka I LO im. Mikołaja Kopernika w Radomiu.
Odznaki wręczali: Janusz Dyduch i Waldemar Fabirkiewicz


©Obiektywnie.info.pl-Adam Dziedzic                        Wyróżnieni Honorową Odznaką NOT

Po nadaniu odznaczeń organizatorzy poprosili  o zabranie głosu Gościa specjalnego JE. Biskupa Ordynariusza Diecezji Radomskiej Henryka Tomasika. Po krótkiej modlitwie oraz  poświęceniu nakrytego stołu, przekazał on zebranym przekaz ewangeliczny okoliczności narodzin Jezusa w betlejemskiej stajence.


©Obiektywnie.info.pl-Adam Dziedzic      JE. Biskup Ordynariusz Diecezji Radomskiej Henryk Tomasik

Następnie nastąpiło tradycyjne przełamywanie się opłatkiem i przekazywania sobie wzajemnie życzeń.

Świąteczną oprawę muzyczną zapewnił Chór Campanella z II LO im. Marii Konopnickiej w Radomiu pod kierownictwem Marii Wrzesińskiej-Siczek, który przepięknie zaśpiewał kolędy razem z zaproszonymi gośćmi.

Adam Dziedzic