22:10 / 13.10.2016

W RADOMIU ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Z BUSINESS CENTRE CLUB LOŻA RADOMSKA Z IZBĄ PRZEMYSŁOWO-HANDLOWĄ ZIEMI RADOMSKIEJ Z PRZEDSIĘBIORCAMI LOKALNYMI.

W dniu 12 października br. (środa) odbyło się spotkanie w III Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Radomiu, w którym wzięli udział: Administracja Podatkowa, Business Centre Club Loża Radomska, Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, Przedsiębiorcy lokalni. Za stołem prezydialnym zasiedli: Jerzy Krekora Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu, Paweł Cybulski Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, Łukasz Białczak Prezes Izby Przemysłowo Handlowej Ziemi Radomskiej oraz Jerzy Kowal Kanclerz Radomskiej Loży BCC. Naczelnik III Mazowieckiego Urzędu Skarbowego – Jerzy Krekora otworzył spotkanie, powitał przybyłych gości i uczestników, następnie Kanclerz Radomskiej Loży BCC - Jerzy Kowal przedstawił Relację z finału XIV edycji Konkursu ”Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”. Na spotkaniu Dyplomy Gratulacyjne w ramach Konkursu BCC - Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy 2016 oraz duże poparcie biznesu otrzymali z rąk Kanclerza BCC: Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu, Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu, Trzeci Urząd Skarbowy w Radomiu, Urząd Skarbowy Kozienice, Urząd Skarbowy Zwoleń. Następnie Łukarz Białczak wręczył listy gratulacyjne w imieniu Zarządu Izby Przemysłowo Handlowej Ziemi Radomskiej Naczelnikom Urzędów Skarbowych za utrzymywanie przez lata wysokich standartów obsugi podatnika i wychodzenia na przeciw jego oczekiwaniom. Wystąpieniach okolicznościowych głos zabrali: Paweł Cybulski - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, Sławomir Knieć - Naczelnik Urzędu SKarbowego w Zwoleniu podziękował w imieniu wyróżnionych Urzędów  Skarbowych, Prezes Łukasz Białczak - Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej.  Prezentację „Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Pomoc dla przedsiębiorców” – przedstawiła  Z-ca Naczelnika III Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu, Małgorzata Rybak. natomiast Naczelnik II US w Radomiu Bożena Rusinowska przedstawiła prezentację na temat „Jednolity plik kontrolny. Nowe zadania dla przedsiębiorców”. Zagadnienia o reformie w administracji podatkowej. Krajowej Administracji Podatkowej oraz rodzaje Pełnomocnictwa przekazał Radca Prawny Lech Jabłoński.  Podsumowania i zakończenia spotkania dokonał Paweł Cybulski  Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Na koniec spotkania przy rozmowach w kuluarach uczestnicy częstowali się poczęstunkiem.

Adam Dziedzic

Zdjęcia: Adam Dziedzic                                

  Filmoteka: Obiektywnie.info.pl