22:06 / 14.06.2022

W Nowym Mieście nad Pilicą odbędzie się NOWOMIEJSKI PIKNIK MILITARNY.


W dniu 18 czerwca 2022 r., na terenie parku miejskim w Nowym Mieście nad Pilicą odbędzie się Nowomiejski Piknik Militarny, który jest organizowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Mariusza Dziubę przy wsparciu jednostek i organizacji wojskowych. 

Piknik rozpocznie się o godz. 12.00, natomiast zakończenie planowane jest na godz. 18.30.

Piknik będzie dotyczył promowania organizacji proobronnych oraz będzie ukazywał funkcjonowanie jednostek obrony terytorialnej. Impreza ma również na celu zaprezentowanie wojska „z bliska”, promowanie wojskowości, kształtowanie świadomości na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Swój sprzęt i wyposażenie wojskowe zaprezentują m.in.: 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego, 42. Baza Lotnictwa Szkolnego, Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej, 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej czy Lotnicza Akademia Wojskowa.

Podczas imprezy odbędą się szczególne wydarzenia dla naszej lokalnej społeczności, tj.:
 - Zostaną nadane nazwy dwóm rondom, które znajdują się w Nowym Mieście nad Pilicą: „Wojska Polskiego” i „Jana Pawła II”;
 - Uroczyste ślubowanie uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą.

Na zakończenie imprezy o godz. 17.00 wystąpi Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. 

Przez cały czas trwania pikniku 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej będzie prowadziła rekrutację do nowopowstałego w Nowym Mieście nad Pilicą Batalionu Lekkiej Piechoty.