22:07 / 25.07.2018

W Iłży odbył się XXIV FESTIWAL FOLKLORU IM. JÓZEFA MYSZKI..

© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

 W dniu 22 lipca 2018 w AMFITEATRZE MGOSiR - ul. Orła Białego 3. odbył się XXIV FESTIWAL FOLKLORU IM. JÓZEFA MYSZKI.

Od 1995 w Iłży dla upamiętnienia twórcy ludowego i folklorysty - Józefa Myszki, zmarłego tragicznie w Warszawie w 1964 r. odbywa się corocznie  FESTIWAL FOLKLORU im. Józefa Myszki.

Aż 50 zespołów śpiewaczych, kapel ludowych i solistów przyjechało w niedzielę do Iłży z różnych stron kraju by zaprezentować się na XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Folkloru im. Józefa Myszki.

Piękna pogoda przyciągnęła na teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wielu mieszkańców Iłży i okolic oraz z województw: świętokrzyskiego i lubelskiego. 

Inaugurację imprezy poprzedziła Msza św. w intencji patrona Festiwalu Józefa Myszki oraz wszystkich uczestników Festiwalu w Kościele Parafialnym pw. NMP po której barwny korowód artystów przydźwiękach kapel przemaszerował ulicami miasta do Amfiteatru.

© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

XXIV Festiwalu Folkloru im. Józefa Myszki uczestniczyły zespoły  śpiewacze, soliści i instrumentaliści posiadający dorobek artystyczny, zaproszone przez organizatorów festiwalu.
Prezentacje konkursowe rozpoczęły się występami solistów.

Na scenie zaprezentowały się:

Soliści
:
Teresa Karwacka - Brody, Alina Maciejczak – Jasieniec Iłż.,  Andrzej Myszka - Kotlarka, Amelia Ruszkiewicz - Bodzechów, Joanna Tęcza - Zwoleń, Patryk Wróbel - Błaziny Górne, Wiesław Dypa - Przyłęk,Wacław Pejas - Bliżyn.

© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

Zespoły śpiewacze: Zespół Śpiewaczy „Alebabki” – Jedlnia Letnisko, Zespół Ludowo-obrzędowy „Brodowianki” - Brody,  Zespół Śpiewaczy „Chomentowianki” - Skaryszew, Zespół „Dolnojasieńczanki” – Jasieniec Iłż. Dln., Zespół „Nowoczesne KGW Piłatka” - Piłatka, gm. Iłża, „Gąsawianki” – Gąsawy Rządowe, gm. Jastrząb, Zespół Śpiewaczy „Górnianecki” z Górna, „Grabowianki - Przyłęk, Zespół „Gromada” z Mirca, Zespół  śpiewaczy „Jasieniec” –  Jasieniec Iłż, .Zespół Ludowy „Kalina” z Marianowic, Zespół Śpiewaczy „Kałkowianki” z Kałkowa, gm. Pawłów, Zespół „Kazanowianki znad Iłżanki” - Kazanów,  Zespół „Królewskie Źródła” z Jedli Kościelnej, Zespół „Leśnianie” - Bodzentyn, Zespół „Ludwiczanki”- gm. Jedlińsk, Zespół śpiewaczy „Niezapominajki” -Mirów, Zespół obrzędowy „Ostałki” – gm. Chlewiska, Zespół ludowy „ Owadowianki” – gm. Jastrzębia, Zespół Śpiewaczy – „Raz na ludowo” – gm. Jastrzębia, Zespół śpiewaczy „Rogowianka” - Końskie, Zespół Śpiewaczy „Seredzanki” KGW Seredzice, Zespół Ludowy „Sobótka” – gm. Bliżyn, Zespół „Sobótka” z Czarnolasu – gm. Policzna, Zespół śpiewaczy KGW Starosiedlice, Zespół śpiewaczy „Stokrotka”  ze Zbijowa Małego, gm. Mirów, Zespół „Strykowice” ze Strykowic Górnych, gm. Zwoleń, Zespół z KGW „Zagórzanki” – gm. Łączna.

© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

Kapele ludowe: kapele ludowe: Kapela „Bliżej Serca” – Skarżysko Kam., Kapela Henryka Giedyka – Stara Błotnica, Kapela „Fachmani” – gm. Wierzbica, Kapela Iłżecka – Iłża, Kapela „Jaśki” - Końskie, Kapela „Leśnianie” z solistką - Bodzentyn, Kapela „Lilia” – gm. Zakrzew, Kapela Krzysztofa Rokicińskiego – gm. Stara Błotnica, Kapela Wieśka Zielonki i Edwarda Orłowskiego- gm. Chlewiska, Kapela z Osuchowa – gm. Kazanów, Kapela "Jaskółka" z Małomierzyc, gm. Iłża, Kapela „Kazio” – ze Skaryszewa, Kapela „Sąsiedzi” – gm. Mirzec, ”Kapela Wojciechowska” – z Wojciechowa, pow. Lubelski.

© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

Prezentacje konkursowe oceniane były przez Jury w składzie: Marian Popis, Adolf Krzemiński, Grażyna Wieczerzyńska.

Wysoki i niezwykle wyrównany poziom artystyczny spowodował, że jury przyznało dużą ilość nagród i wyróżnień w kategoriach solistów. 

Główne nagrody pierwsze przyznano:

Alinie  Maciejczak z Jasieńca Iłżeckiego i Joannie Tęczy ze Zwolenia.
Dwie równorzędne Nagrody drugie otrzymali: Andrzej Myszka z Kotlarki k/Iłży i Wiesław Dypa z Przyłęku.
Przyznano również cztery równorzędne Nagrody trzecie dla: Teresy Karwackiej z Brodów, Amelii Ruszkiewicz z Bodzechowa, Patryka Wróbla z Błazin Górnych i Wacława Pejasa z Bliżyna.
 
W kategorii Zespołów Śpiewaczych 

Nagrodzono zespoły: „STRYKOWICE” z gminy Zwoleń, „OSTAŁKI” z Chlewisk, „SOBÓTKA” z Czarnolasu i „JASIENIEC” z Jasieńca Iłżeckiego Górnego.
Cztery równorzędne nagrody drugie przyznano zespołom: „ROGOWIANKA” z gminy Końskie, „LEŚNIANIE” z Bodzentyna, „CHOMENTOWIANKI” z Chomentowa Pruszcz – gm. Skaryszew i „GRABOWIANKI” z gminy Przyłęk.
Trzecimi Nagrodami nagrodzono zespoły: „SOBÓTKA” z Bliżyna, „DOLNOJASIEŃCZANKI” z Jasieńca Iłżeckiego Dolnego, „KAZANOWIANKI ZNAD IŁŻANKI” z Kazanowa, „GĄSAWIANKI” z gminy Jastrząb i „SEREDZANKI” z Seredzic k/Iłży.
Wyróżnienia otrzymały zespoły: „ALEBABKI” z Jedlni Letnisko, „BRODOWIANKI” z Brodów, „GÓRNIANECKI” z Górna, „GROMADA” z Tychowa Starego, „KAŁKOWIANKI” z Kałkowa, „KRÓLEWSKIE ZRÓDŁA” z Jedlni Kościelnej, „OWADOWIANKI” z Jastrzębi, Zespół „RAZ NA LUDOWO” z Jastrzębi, „STOKROTKA” Z Mirowa, „ZAGÓRZANKI” z gminy Łączna k/Kielc, „NIEZAPOMINAJKI” z Mirowa, „LUDWICZANKI” z Jedlińska i  „KALINA”  z Zakrzewa.

W kategorii Kapel Ludowych

 I Nagrody otrzymali: Kapela „SĄSIEDZI” z Mirca i Kapela Henryka Giedyka z gminy Stara Błotnica.
Drugą Nagrodę przyznano Kapeli „LEŚNIANIE” z Bodzentyna, a trzy równorzędne III Nagrody otrzymały kapele: „JAŚKI” z Końskich, „FACHMANI” z gminy Wierzbica i Kapela Wieśka Zielonki i Edwarda Orłowskiego z gminy Chlewiska.
Wyróżnienia w kategorii kapel otrzymali: Kapela „BLIŻEJ SERCA” z gminy Skarżysko Kamienna, KAPELA IŁŻECKA, Kapela „LILIA”, Kapela Krzysztofa Rokicińskiego ze Starej Błotnicy, Kapela z Osuchowa, gm. Kazanów, Kapela „JASKÓŁKA” z Małomierzyc, Kapela „KAZIO” ze Skaryszewa i „KAPELA WOJCIECHOWSKA” z Wojciechowa, powiat lubelski.
W alejkach okalających konkursową scenę rozstawiły swoje kramy liczni wystawcy: rzemieślnicy, wytwórcy miodów, sprzedawcy gofrów, obwarzanków i obrazów.

XXIV Festiwal Folkloru im. Józefa Myszki zakończył się występem Patrycji Runo

© Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

Józef Myszka zginął tragicznie w 1964 roku, mając zaledwie trzydzieści sześć lat oraz wiele muzycznych sukcesów, a także... planów na przyszłość. Był synem śpiewaczki i starościny weselnej, której od wczesnego dzieciństwa towarzyszył w występach. Miał doświadczenie, wrodzony talent i jak wspominają świadkowie – „to coś”: subtelność, wyczucie, urok i mocny, czysty głos, dzięki któremu zyskał sławę. Szybko stał się rozchwytywanym artystą, zapraszanym tak jak matka do prowadzenia obrzędów weselnych. Założył własny zespół, uczył śpiewu i nagrał solową płytę. Spośród szmerów i trzasków towarzyszących archiwalnym nagraniom, przebija jasny, piękny śpiew, pamiątka po muzyku, który nazywany był „ludowym tenorem”.

Adam Dziedzic