19:04 / 26.04.2019

W Hotelu Aviator odbyła się konferencja pt. BIZNES. SAMORZĄD. ROZWÓJ REGIONALNY zorganizowana przez BGK.

© Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

W czwartek 25 kwietnia br. w Radomiu Hotel Aviator, ul. Malczewskiego 18 odbyła się Regionalna konferencja BGK dla przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów.
Organizatorem  konferencji był Bank Gospodarstwa Krajowego,
Honorowy Patronat objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

W konferencji uczestniczyli: Adam Bielan, wicemarszałek Senatu IX kadencji, Łukasz Białczak - prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, samorządowcy z regionu radomskiego, przedstawiciele biznesu w tym przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbie Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej. 


© Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowy bank rozwoju wspiera rozwój społeczno-ekonomicznego Polski, w tym przedsiębiorców i samorządu terytorialnego.

Konferencja, która odbyła się w Radomiu mała na celu przybliżenie uczestnikom możliwości skorzystania na poziomie regionalnym z programów rozwojowych wynikających ze Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Tworząca płaszczyznę do nawiązywania współpracy, dzięki której samorządowcy będą bardziej przedsiębiorczy, a przedstawiciele biznesu będą w większym stopniu uwzględniali w swojej codziennej działalności element społeczny. 


© Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Konferencja była okazją do bezpośrednich spotkań z ekspertami Banku Gospodarstwa Krajowego, którzy przedstawiali możliwości wspierania regionów i działających na ich terenie firm. Eksperci opowiadali między innymi: Na jakie wsparcie BGK mogą liczyć firmy? W jaki sposób sfinansować komunalne inwestycje mieszkaniowe? Jak biznes i samorząd mogą ze sobą współpracować?


© Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Podczas konferencji odbyły się warsztaty prowadzone przez gościa specjalnego, mówcę motywacyjnego mjr. Rocco A. Spencera, w temacie pt. "Odpowiedzialność w biznesie i samorządzie" opowiadał uczestnikom, jak odnosić sukcesy na zawodowym polu walki. Mjr. Spencer pokazał uczestnikom, jak przekładać strategię i taktykę wojskową na sukcesy w życiu zawodowym.


© Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Mjr. Spencer
jest emerytowanym oficerem wojsk amerykańskich, który po przejściu na emeryturę wojskową doradzał firmom amerykańskim i polskim.

Adam Dziedzic