01:05 / 28.05.2019

V EDYCJA ŚNIADANIE Z HR pt. „ Mediacja – sposobem na rozwiązywanie konfliktów”

©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic
Śniadanie z HR  to inicjatywa organizowana od maja 2017 roku przez Izbę w partnerstwie z firmą Randstad Polska Sp. z o.o.
Celem tej inicjatywy jest wspomaganie i doskonalenie przedsiębiorców w tematyce zasobów ludzkich.

W dniu 24 maja 2019 r w Hotelu Restauracji Nihil Novi w Radomiu Rynek 3. odbyła się V edycja Śniadanie z HR pt. „ Mediacja – sposobem na rozwiązywanie konfliktów”


©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

W pierwszej części Izabela Mikulska-Pysiak-Kierownik Oddziału - Randstad Polska Sp. z o.o. omówiła  Raport nt. wynagrodzeń w firmach regionu radomskiego na podstawie danych otrzymanych z ankiet. Porównanie danych  do informacji z województwa mazowieckiego.


©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Następnie Jolanta Pilecka-Kierownik Działu Zasobów Ludzkich PMP Poland sp. z o.o. przedstawiła prezentację na temat „Mediacja – sposobem na rozwiązywanie konfliktów. Omówienie podstawowych zasad mediacji”.


©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Po śniadaniu w drugiej części odbywały się warsztaty - ćwiczenie + omówienie ćwiczenia (praca w grupach na podstawie tekstu ze scenką konfliktową oraz test  „ Jaki mam styl rozwiązywania konfliktów?” i  omówienie jego wyników. 


©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Adam Dziedzic