01:05 / 29.05.2022

Uroczystość nadania sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Zwoleniu

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

27 maja 2022 roku w ramach jubileuszu 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej odbyła się uroczystość nadania sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Zwoleniu, połączona z obchodami Powiatowego Dnia Strażaka. Uroczysty apel,  który odbył się na Pl. J. Kochanowskiego w  Zwoleniu poprzedziła Msza Święta odprawiona w intencji strażaków i ich rodzin w Kościele Parafialnym, p.w. Podwyższenia Krzyża Św.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Powitania zaproszonych gości dokonał st. bryg. Paweł Potucha Komendant Powiatowy PSP w Zwoleniu. 

Głównym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Zwoleniu. 

Nowy sztandar został poświęcony przez kapelana mazowieckich strażaków, a następnie goście honorowi wbili pamiątkowe gwoździe w jego drzewiec oraz wpisali się do księgi pamiątkowej.  

Po odczytaniu Aktu Nadania Sztandaru, Przewodniczący Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru  Arkadiusz Sulima Burmistrz Zwolenia, przekazał sztandar na ręce nadbryg. Jarosława Nowosielskiego Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. 

             
©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

W imieniu zwoleńskich strażaków sztandar przyjął Komendant Powiatowy PSP w Zwoleniu, który wręczył go pocztowi sztandarowemu. Poczet dokonał prezentacji sztandaru przed pododdziałami strażaków i zaproszonymi gośćmi. 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Następnie wręczone zostały medale, odznaczenia, awanse na wyższe stopnie służbowe oraz dyplomy  Komendanta Głównego PSP  funkcjonariuszom. Ponadto nadbryg. Jarosław Nowosielski z okazji 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił dwie osoby Medalem Okolicznościowym Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie Komendzie Powiatowej PSP w Zwoleniu lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Święto zakończyły okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością m.in.: nadbryg. Jarosław Nowosielski Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, kierownicy i komendanci współpracujących służb i instytucji, prezesi, naczelnicy i druhowie jednostek OSP z terenu powiatu.

Opracowanie mł. bryg. M. Grudziński – Komenda Powiatowa PSP Zwoleń, sekc. Katarzyna Urbanowska – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie,