18:09 / 13.09.2016

UROCZYSTE OTWARCIE ULIC W ZWOLENIU

W dniu 10 września 2016 roku o godzinie 10:00 w Zwoleniu nastąpiło uroczyste otwarcie ulic po przebudowie. Przed samym otwarciem  z czterech różnych kierunków paradowały orkiestry dęte, żeby dotrzeć na skrzyżowaniu ulic Władysława Jagiełły – Aleja Pokoju i Kościuszki, gdzie obyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej ulicy Jagiełły i Adama Mickiewicza. Oficjalnego otwarcia dokonała burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska. Na uroczystość przybyli: przedstawiciel wykonawcy, władz powiatowych i samorządowych. Następnie po oficjalnym otwarciu ulicy z okazji VI Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych na Placu Jana Kochanowskiego przed budynkiem Urzędu Miasta odbył się koncert i pokaz musztry paradnej czterech orkiestr dętych: Orkiestry Dętej z Dobrynina, Młodzieżowej Orkiestry Dętej "Vox Cordium" z Przysuchy, Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Konopiskach i oczywiście Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia.
Zdjęcia z uroczystości otwarcia ulicy wykonał Waldemar Gołdziński