09:05 / 20.05.2019

Uroczyście obchodzono POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA w Zwoleniu

©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

W piątek 17 maja 2019 roku w Zwoleniu Straż Pożarna świętowała Powiatowy Dzień Strażaka.
Z tej okazji odprawiona została msza w Kościele Parafialnym, p.w. Podwyższenia Krzyża Św.w intencji strażaków i ich rodzin, którą koncelebrowali: ksiądz proboszcz Bernard Kasprzycki, kapelan powiatowy strażaków ksiądz Sylwester Górecki.

Przemarsz pododdziałów na plac Komendy Powiatowej PSP w Zwoleniu prowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia, 


©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

W uroczystości zaszczycili swoją obecnością między innymi: Anna Kwiecień Poseł na Sejm, bryg. Jarosław Kociołek przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, dh Zbigniew Gołąbek Vice Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Stefan Bernaciak Starosta Zwoleński, Waldemar Urbański Vice Starosta Zwoleński , Arkadiusz Sulima Burmistrz Zwolenia , Grzegorz Molendowski Zastępca Burmistrza Zwolenia , Teresa Czesława Pancerz-Pyrka wójt Gminy Kazanów,  Arkadiusz Baran wójt Gminy Tczów, ks. Sylwester Górecki –  powiatowy kapelan strażaków.
Licznie zgromadzonych gości przywitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu bryg. Paweł Poducha.


©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości mł. kpt. Kamila Czapki  Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadierowi Bogdanowi Łasice i rozpoczęcie przeglądu pododdziałów. 
- Panie Generale, dowódca uroczystości mł. kpt. Czapla Kamil melduje pododdziały strażaków Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych do uroczystego apelu z okazji Dnia Strażaka.


©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Następnie nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt i odegranie Hymnu Państwowego "Mazurek Dąbrowskiego" w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia.

©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

W dalszej części uroczystości Powiatowego Święta Strażaka  po odczytaniu przez mł. bryg. Marcina Płachtę wyciągów z postanowień o przyznaniu odznaczeń oraz rozkazów o nadaniu wyższych stopni nastąpiło uroczyste wręczenie wyróżniającym się strażakom z Komendy Powiatowej PSP w Zwoleniu: 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem nr 4/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 roku oraz postanowieniem nr 6/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku odznaczył:
Złotą odznaką  „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” młodszego brygadiera Andrzeja Szarawarskiego.
Srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” starszego brygadiera Krzysztofa Żylińskiego, młodszego brygadiera Jacka Grudzińskiego. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem personalnym nr 674/19 z dnia 19 kwietnia 2019 roku awansował na wyższy stopień służbowy kapitana - młodszego kapitana Jacka Skórę. 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem personalnym nr 1/2019 z dnia 10 kwietnia  2019r. awansował na wyższy stopień służbowy starszego aspiranta - aspiranta sztabowego Marcina Nakonecznego.

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem personalnym nr 228/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. awansował na wyższy stopień służbowy na starszego ogniomistrza: ogniomistrza Grzegorza Lewikowskiego i ogniomistrza Dominika Małeckiego.
- na stopień ogniomistrza: młodszego ogniomistrza Damiana Adamca, młodszego ogniomistrza Radosława Banasika , młodszego ogniomistrza Łukasza Molendowskiego.

Dodatkowo pamiątkowym Dyplomem Komendanta Głównego wyróżnieni zostali: mł.bryg. Szarawarski Andrzej, asp.sztab. Kruk Robert

Następnie odbyło się uroczyste przekazanie strażakom z JRG Zwoleń nowego samochodu strażackiego.
Po poświęceniu nowego samochodu strażackiego przez kapelana powiatowego strażaków księdza Sylwestra Góreckiego, nastąpiło symboliczne wręczenie aktu oraz kluczyków do nowego pojazdu ratowniczego przez Annę Kwiecień Posła na Sejm , bryg Jarosława Kociołka przedstawiciela Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz bryg Pawła Potucha Komendanta Powiatowego PSP w Zwoleniu.


©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

W imieniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zwoleniu dowódca JRG wypowiedział formułę.
- Składam gorące podziękowania za przekazany samochód, podnoszący zdolność operacyjną naszej jednostki. Równocześnie zapewniam, że będziemy się starać, aby ten samochód był zawsze sprawny i należycie konserwowany.

St. bryg. Krzysztof Zyliński odczytał przesłany do wszystkich uczestników List gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

W oficjalnych wystąpieniach goście nie szczędzili strażakom pochwał i ciepłych słów. A byli to: Poseł na sejm Anna Kwiecień, Przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Jarosław Kociołek, Vice Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Zbigniew Gołąbek, Starosta Zwoleński Stefan Bernaciak, Burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima, 

Adam Dziedzic