19:04 / 16.04.2019

Uczniowie MEDYKA ze STROIKAMI WIELKANOCNYMI udali się do podopiecznych DPS Weterana Walki i Pracy.

© Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

W dniu 16 kwietnia 2019 roku uczniowie z Panią Agnieszką Stolarczyk, dyrektor Szkoły Medycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kelles-Krauza 3 udali się do Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu z pięknymi stroikami wielkanocnymi.


© Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

W placówce działającej od 1986 roku mieszczącej się przy ulicy Wyścigowej16 uczniów powitała Renata Pogodzińska, dyrektor DPS Weterana Walki i Pracy zapraszając do świetlicy na spotkanie z podopiecznymi. 


© Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Stroiki wielkanocne wręczały uczennice starszym osobom. Były życzenia świąteczne, wspólne zaśpiewanie "100 lat" i jak powiedziały było to bardzo wzruszające spotkanie.

 Adam Dziedzic