11:02 / 07.02.2022

TERYTORIALSI pobierają wymazy w Pionkach i Radomiu. Bezpłatnie, ale ze skierowaniem.

 © 6MBOT


W Radomiu w dni powszednie, w Pionkach przez cały tydzień - żołnierze 62 batalionu lekkiej piechoty w Radomiu zapraszają do obsługiwanych przez nich punktów poboru wymazów uruchomionych przy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu oraz przy Szpitalu Powiatowym w Pionkach.  

Współpraca dla zdrowia mieszkańców regionu  
Żołnierze z 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej nie tylko są zaangażowani w realizację zadań szkoleniowych, ale i aktywnie uczestniczą w akcjach związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.  

Od 1 grudnia, dzięki współpracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu oraz 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej funkcjonuje punkt poboru wymazów zlokalizowany przy siedzibie sanepidu. Dziennie żołnierze 62 blp w Radomiu, którzy obsługują punkt pobierają ok. 200 wymazów, a od początku funkcjonowania z punktu skorzystało prawie 4 tysiące osób. Wymazy w punkcie przy ul. Okulickiego pobierane są w dni powszednie w godz. 9.00-14.00.  

Natomiast 1 lutego na wniosek starosty radomskiego – Waldemara Trelki, powstał punkt poboru wymazów w Pionkach – przy szpitalu powiatowym.  

- Wielu mieszkańców Pionek i okolic nie wie jeszcze o nowo powstałym punkcie i niepotrzebnie jeździ do Radomia. Dlatego zależy nam, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o punkcie wymazowym przy ul. Sienkiewicza 29 obsługiwanym przez przeszkolonych w tym zakresie żołnierzy. Punkt czynny jest codziennie: w piątki i środy w godzinach od 10.00 do 18.00, natomiast w pozostałe dni tygodnia – od 8.00 do 16.00 - mówi mjr Artur Wasilewski - dowódca 62 batalionu lekkiej piechoty w Radomiu. 

Z punktów skorzystać mogą osoby posiadające skierowanie. Wymazy pobierane są bezpłatnie.  

Zainteresowanie liczone w tysiącach  
Żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w ramach operacji Trwała Odporność wpierają walkę z pandemią w całym Stałym Terenie Odpowiedzialności, czyli na południowym Mazowszu. Oprócz punktów w Radomiu i w Pionkach mazowieccy terytorialsi pełnią służbę również w dwóch punktach wymazowych w Warszawie. 
Tylko od początku roku żołnierze 6MBOT pobrali w sumie prawie 4,5 tysiąca wymazów na terenie całego SRO. W ramach walki z pandemią żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady OT wspierają także personel szpitali, m.in. w Radomiu i Warszawie, wraz z policją prowadzą wspólne patrole kwarantanny czy dostarczają posiłki dla kombatantów. – Na początku pandemii w ramach operacji Odporna Wiosna, a teraz w ramach Trwałej Odporności nasi żołnierze na wielu polach stają do walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Był taki czas, że w działaniu mieliśmy nawet pół tysiąca żołnierzy dziennie – mówi płk Witold Bubak – dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. 
Aktualnie każdego dnia służbę na froncie walki z pandemią pełni około stu żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej.