00:05 / 08.05.2019

Teatrzyk BAJKOLUDKI działa w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Radomiu.

©Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Radomiu

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu odbywają się zajęcia teatralne od 2007 roku dla uczniów z klas I – III. Obecnie w teatrzyku  „ Bajkoludki” występują uczniowie II a i III a pod kierunkiem p. Anny Dolegi i p. Marioli Piechurskiej.

 

Dzieci podczas dodatkowych zajęć przygotowują się do występów teatralnych i swoje osiągnięcia  mogą zaprezentować podczas różnego rodzaju imprez i uroczystości szkolnych:
- Dnia Edukacji Narodowej,
- dla seniorów z Domu Kultury „ Borki”,
- zajęcia otwarte w klasie II a i III a -warsztaty teatralne,
- udział w projektach  szkolnych,
- występy dla rodziców z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy,
- coroczne występy teatralne z okazji Święta Patrona Szkoły,
- śpiewania kolęd podczas Wieczoru Kolęd i Pastorałek,
- prezentacja umiejętności teatralnych podczas zebrań z rodzicami,
- organizacja i udział w  Konkursie Teatralnym i Recytatorskim,
- dla Pierwszaków podczas Ślubowania kl. I  i  Pasowania na Czytelnika,
- warsztaty teatralne dla dzieci i rodziców w czasie „ Otwartego Dnia Szkoły”, Dnia Rodziny,
- występy teatralne dla dzieci z Publicznego Przedszkola nr 19 i Publicznego Przedszkola nr 25
- festynu rodzinnego , parafialnego i Festiwalu Talentów.Dzięki spotkaniom zespołu teatralnego „ Bajkoludków” dzieci rozwijają swoje zainteresowania, uczą się wyrażać uczucia, ośmielają do zabierania głosu oraz do publicznych wystąpień. Zajęcia te uwrażliwiają dzieci na piękno literatury, zachęcają do czytania, przyzwyczajają do pełnej analizy utworu, pobudzają i stymulują przeżycia emocjonalne, wzbogacają słownictwo. Przygotowując przedstawienia uczniowie uczą się doboru literatury, przydzielania ról, projektowania scenografii i kostiumów. Doskonalą również wymowę, stosują ćwiczenia mimiczne i dykcji oraz odpowiedniej gestykulacji. Dzięki uczestnictwie w grupie teatralnej mają możliwość prezentowania siebie i swoich uzdolnień w szkole oraz w środowisku lokalnym. Mali aktorzy mieli przyjemność spotykać się cyklicznie z aktorem p. Wojciechem Ługowskim z Teatru  Powszechnego  im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.


 
Działalność „ Bajkoludków” wzbogaca również pracę szkoły. Dzięki spotkaniom ze środowiskiem lokalnym szkoła jest miejscem otwartym i przyjaznym. Wpływa to pozytywnie na współpracę z rodzicami, którzy pomagają podczas tworzenia kostiumów i elementów scenografii. Uczniowie oraz ich rodzice stają się współtwórcami życia szkolnego.