23:03 / 18.03.2017

SZKOLENIE PRZEDSIĘBIORCÓW NA TEMAT WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW NA LOKALNYM RYNKU PRACY W RADOMIU.

© Adam Dziedzic
Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej w dniu 15 marca 2017r zorganizowała w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Radomiu ul. Kopernika 1 szkolenie dla przedsiębiorców na temat Wsparcia przedsiębiorców na lokalnym rynku pracy. Przybyło ponad 60 przedsiębiorców, którzy chcieli poznać rozwiązania dotyczące pozyskiwania środków z Powiatowego Urzędu Pracy. Gości przywitał Prezes IP-H ZR Łukasz Białczak
 Prezes IP-H ZR Łukasz Białczak.
© Adam Dziedzic       
 Następnie Józef Bakuła - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu  omówił
 możliwości i zalety poszczególnych zagadnień: - Jak efektywnie wykorzystać instrumenty wsparcia lokalnego rynku pracy  (staże, refundacje kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia, refundacje wyposażenia stanowisk pracy, finansowanie szkoleń pracowników  w  ramach Krajowego Funduszy Szkoleniowego itp. 

Józef Bakuła - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu 
 © Adam Dziedzic
Po nim wykład na temat -  Rynek pracy – nowe wyzwania  ( prognozy zatrudnienia dla Mazowsza  do 2020 roku i  zapotrzebowanie pracodawców na kwalifikacje i kompetencje) przedstawiła Katarzyna Kozakowska Kierownik Zespołu ds. Badań i Analiz Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Warszawie

Katarzyna Kozakowska Kierownik Zespołu ds. Badań i Analiz Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Warszawie
© Adam Dziedzic                                     
Adam Dziedzic