16:03 / 09.03.2020

Studenckie Forum BCC Region Radom oficjalnie rozpoczęło działalność.

©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic
„Jutro należy do ludzi działających od dzisiaj”.

W dniu 6 marca 2020  w Urzędzie Miejskim w Radomiu odbył się Briefing prasowy Loży Radomskiej Business Centre Club we współpracy z Gminą Miasta Radomia.

Tematem było nowo utworzone w Radomiu Studenckiego Forum Business Centre Club, będącego częścią ogólnopolskiej Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club.

Przy Radomskiej Loży BCC powstało Studenckie Forum BCC.
Studenckie Forum Business Centre Club to największa organizacja studencka w Polsce zrzeszającą kilkuset młodych ludzi w całej Polsce.

Celem jest: konsolidacja środowiska akademickiego oraz młodzieży szkół średnich regionu radomskiego wokół misji SFBCC jaką jest:  kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych Polaków.

Przewodniczącą radomskiego oddziału Studenckiego Forum BCC jest Klaudia Kołodziejczyk.


©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic  KLAUDIA KOŁODZIEJCZYK, PRZEWODNICZĄCA RADOMSKIEGO ODDZIAŁU STUDENCKIEGO FORUM BCC.

Studenckie Forum BCC działa w myśl hasła: „Jutro należy do ludzi działających od dzisiaj”.

W Briefiengu uczestniczyli: Zastępca Prezydenta Miasta Radomia Pani Katarzyna Kalinowska, Izabela Seweryn - Kanclerz Loży Radomskiej BCC, Klaudia Kołodziejczyk - Przewodnicząca Radomskiego oddziału Studenckiego Forum BCC, Prorektor WSH Radom, Andrzej Gołębiowski, ks. Mariusz Wilk - diecezjalny duszpasterz młodzieży (Młodzi Radom, Duszpasterstwo Akademickie w Radomiu),  Anna Słopiecka, Sekretarz Loży Radomskiej BCC


©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic   Od lewej: ks. Mariusz Wilk, Andrzej Gołębiowski, Izabela Seweryn, Klaudia Kołodziejczyk, Katarzyna Kalinowska, Anna Słopiecka

Studenckie Forum Business Centre Club powstało w 2001 roku z inicjatywy Instytutu Lobbingu BCC i działa przy największej organizacji prywatnych przedsiębiorców w kraju –Business Centre Club.

- Mamy w zamiarze tworzyć różne projekty gospodarcze, organizować spotkania z mentorami, przedsiębiorcami i firmami regionu radomskiego, dlatego zachęcamy do współpracy wszystkie instytucje akademickie, ale również rektorów, studentów, uczniów, przedsiębiorców i wszystkich tych, którzy chcą rozwijać region radomski - powiedziała  Izabela Seweryn, Kanclerz Loży Radomskiej BCC.

- Chcemy dotrzeć do jak największej liczby młodych ludzi, pragniemy, aby studenckie forum przełożyło się na aktywność młodych ludzi, zarówno jeśli chodzi o uczestniczenie we wszystkich wydarzeniach, jakich koordynacji i prowadzenie - poinformowała dziennikarzy Klaudia Kołodziejczyk, przewodnicząca Radomskiego oddziału Studenckiego Forum BCC

- Studenckie Forum Business Centre Club stawia na pracę w grupie i realizację nowatorskich projektów. Wszystkie działania mają służyć zdobywaniu doświadczenia w biznesie i zawieraniu kontaktów z przedsiębiorcami - mówiła podczas Briefiengu Anna Słopiecka, sekretarz Loży Radomskiej BCC.