20:12 / 19.12.2019

Spotkanie Świąteczno - Noworoczne Organizacji Biznesowych z Władzami Miasta.

©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

18 grudnia 2019 r. w Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu, odbyło się Spotkanie Świąteczno -Noworoczne, którego gospodarzami byli:
- Prezydent Miasta Radomia – Radosław Witkowski
- Dyrektora Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu w Tarnobrzegu - Adama Kuśnierz,
- Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej - Łukasz Białczak
- Kanclerz Radomskiej Loży Business Centre Club - Izabela Seweryn,

W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni przedsiębiorcy, przedstawicieli administracji, samorządu, instytucji około biznesowych, nauki, sztuki, kultury oraz duchowieństwa.

Uczestnicy włączyli się do wspólnego śpiewania kolęd w wykonaniu artystki skrzypaczki z Radomia – Klaudii Kowalik.


©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic   Klaudia Kowalik.
Życzenia świąteczne przybyłym gościom złożyli: Zastępca Prezydenta Miasta Radomia Katarzyna Kalinowska, Prezes Izby Przemysłowo – Handlowej Ziemi Radomskiej Pan Łukasz Białczak, Kanclerz Loży Radomskiej Business Centre Club Izabela Seweryn, Pełnomocnik Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Pan Sebastian Murawski.

Błogosławieństwa udzielił Ordynariusz Diecezji Radomskiej Jego Ekscelencja Ks. Biskup Henryk Tomasik.


©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic   Ks. Biskup Henryk Tomasik
Następnie uczestnicy spotkania połamali się opłatkiem i przystąpili do degustacji potraw wigilijnych w pełnej życzliwości i wzajemnego szacunku atmosferze. 

Spotkanie poprowadziła Sekretarz Loży Radomskiej BCC Anna Słopiecka oraz W-ce Prezes Izby Przemysłowo - Handlowej Ziemi Radomskiej Katarzyna Wielocha  


©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic    ANNA SŁOPIECKA, KATARZYNA WIELOCHA

Życzymy Państwu radosnych, pełnych ciepła i miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2020 Roku.