03:01 / 02.01.2020

SPOTKANIE NOWOROCZNE w Zwoleniu - Podsumowania i koncert.

©Obiektywnie.info.pl/Adam Dziedzic

30 grudnia 2019 w Sali Widowiskowej Domu Kultury Zwoleniu z inicjatywy starosty zwoleńskiego Stefana Bernaciaka i burmistrza Zwolenia Arkadiusza Sulimy odbyło się SPOTKANIE NOWOROCZNE. 

Już tradycyjnie Spotkanie Noworoczne było okazją do podsumowania działalności samorządów powiatu zwoleńskiego i gminy Zwoleń, wspólnych rozmów oraz złożenia życzeń, ale też przedstawienia planów i zamierzeń na nadchodzący czas.

Spotkanie Noworoczne otworzyła Pani Anna Wieczerzyńska, dyrektor Domu Kultury w Zwoleniu, która przywitała: przybyłych na tą uroczystość przedstawicieli samorządów, organizacji i instytucji z terenu powiatu zwoleńskiego.
- Proszę Państwa Nowy Rok tuż, tuż. Jest to czas do podsumowania i przemyśleń. Jest to również czas do układania planów i nowych wyzwań.


©Obiektywnie.info.pl/Adam Dziedzic   "DZISIAJ W BETLEJEM" W WYKONANIU MŁODZIEŻOWEGO ZESPOŁU WOKALNEGO DOMU KULTURY W ZWOLENIU  

W części oficjalnej:
Jako pierwszy wystąpił Stefan Bernaciak - starosta zwoleński, który podsumował rok 2019 oraz opowiedział o zamierzonych działaniach zaplanowanych na 2020 rok. między innymi: 
 - W mijającym roku wysoko zawiesiliśmy sobie poprzeczkę. Był to trudny i bardzo pracowity, ale też owocny czas. Nasze działania objęły obszar służby zdrowia, oświaty, drogownictwa i pomocy społecznej. Staraliśmy się wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców powiatu zwoleńskiego w każdym zakresie – mówił starosta Stefan Bernaciak. 
 - Bardzo mocno postawiliśmy na rozwój lokalnej służby zdrowia, ponieważ wprowadzamy w życie szeroko zakrojony plan zakładający gwarancję uzyskania niezbędnej pomocy medycznej na terenie powiatu. Obecnie w trakcie realizacji jest zadanie przebudowy wnętrz zwoleńskiego szpitala. Koszt inwestycji szacujemy na kwotę około pięciu milionów złotych. Według planu modernizacja zakończy się latem 2020 roku. Dokonaliśmy także zakupu nowoczesnej karetki dla zwoleńskiego pogotowia ratunkowego. Drugą karetkę otrzymaliśmy decyzją wojewody mazowieckiego. Wartość każdej z nich to 400 tysięcy złotych. Zakupiliśmy także nowy aparat USG na potrzeby miejscowego szpitala i przychodni oraz podnośnik dla osób niepełnosprawnych dodał starosta.

W swoim wystąpieniu Stefan Bernaciak przypomniał również o otwarciu gabinetu stomatologicznego i ortodontycznego dla uczniów z gminy Zwoleń, gdzie świadczone są nieodpłatnie usługi w tym zakresie. 

Jeżeli chodzi o drogownictwo i oświatę starosta powiedział - Największą inwestycją drogową, jaką zrealizowaliśmy w 2019 roku była przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Tczów-Wincentów wraz z modernizacją obustronnych dojazdów. Było to duże zadanie o wartości ponad jednego miliona siedmiuset tysięcy złotych. Przebudowaliśmy także blisko kilometrowy odcinek drogi Iłża-Wólka Gonciarska oraz prawie półkilometrowy odcinek drogi Zwoleń-Kroczów-Kazanów. Wszystkie te inwestycje zostały wykonane przy wsparciu środków zewnętrznych i samorządów gminnych. 
Poinformował także - Przed nami kolejna duża inwestycja, przebudowa drogi Władysławów-Ługi o długości blisko pięciu kilometrów. Pozyskaliśmy na ten cel duże dofinansowanie zewnętrze i podpisaliśmy już umowę z wykonawcą zadania. Prace budowlane ruszą wiosną. 

- W 2019 roku postawiliśmy także na rozwój bazy sportowej w miejscowych szkołach średnich. Zmodernizowaliśmy boisko wielofunkcyjnie przy zwoleńskim Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego oraz wybudowaliśmy ogólnodostępny kompleks sportowo-rekreacyjny przy Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu. W jego skład weszło boisko treningowe do gry w piłkę nożną, bieżnia czterotorowa, stanowiska do rzutu kulą, skoku w dal i wzwyż oraz siłownia plenerowa. Na te zadania również pozyskaliśmy znaczące dofinansowania zewnętrzne. Otrzymaliśmy także fundusze na modernizację pracowni informatycznej w Zespole Szkól Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu – dodał starosta.

Liczne działania samorządu powiatu zwoleńskiego na rzecz mieszkańców dostrzegła kapituła Konkursu Gospodarczego Echa Dnia przyznając mu zaszczytny tytuł „Lidera Regionu 2019” w kategorii „Powiat przyjazny mieszkańcom”. 

– Na to wyróżnienie pracowało wiele osób. Dziękuję za to wicestaroście Waldemarowi Urbańskiemu, sekretarz powiatu Edycie Sulimie, skarbnik powiatu Elżbiecie Lange, naczelnikom wydziałów, pracownikom Starostwa Powiatowego, dyrektorom i pracownikom jednostek podległych. Bardzo dziękuję członkom Zarządu Powiatu, Radzie Powiatu na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Panem Piotrem Fijołkiem, a także mieszkańcom za pomysły i wsparcie. Staramy się nieustannie wsłuchiwać w ich głosy, poznawać potrzeby i wychodzić im naprzeciw. Przed nami nadal dużo pracy, ale wkraczamy w nowy rok gotowi do podejmowania kolejnych wyzwań. Liczymy tu na dobrą współpracę mieszkańców, bo przecież powiat zwoleński to nasz wspólny dom – podsumował starosta Stefan Bernaciak. Na zakończenie złożył zebranym życzenia noworoczne.


©Obiektywnie.info.pl/Adam Dziedzic   STEFAN BERNACIAK, STAROSTA ZWOLEŃSKI

Następnie podsumowania mijającego roku gminy Zwoleń oraz przedstawieniu prezentacji planów na nadchodzący rok 2020 rok dokonał Arkadiusz Sulima, burmistrz Zwolenia,   

- Gmina Zwoleń przepracowała mijający rok bardzo solidnie. Był to intensywny czas dla całego samorządu. Wśród licznych działań należy wymienić przebudowę ponad 10 kilometrów dróg. Nowy blask zyskał odcinek na trasie Miodne-Linów oraz w miejscowościach: Józefów Michalin, Podzagajnik-Ostrowy, Melanów, Osiny-Melanów, Mieczysławów, Strykowice Błotne-Mieczysławów, Strykowice Górne, Osiny-Pałki, Jasieniec Solecki, Jasieniec Kolonia, Niwki, Wólka Szelężna, Barycz Kolonia, a także ul. Witosa w Zwoleniu. Inwestycje łącznie kosztowały blisko jeden milion trzysta tysięcy złotych powiedział burmistrz gminy Zwoleń.

-W 2020 roku nie zamierzamy zwalniać tempa i już podpisaliśmy umowę na duże dofinansowanie przebudowy ulicy Targowej w Zwoleniu, które pokryje aż 75% kosztów tego zadania. Złożyliśmy również wnioski o dofinansowania kolejnych planowanych inwestycji –dodał burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima.

Gmina Zwoleń w 2019 roku korzystała z wielu programów pomocowych, skutecznie pozyskując dofinansowania zewnętrzne.

 – Pozyskaliśmy liczne dofinansowania na realizację ważnych społecznie zadań. Jednym z nich była modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Zwoleniu. Otrzymaliśmy także środki zewnętrzne na utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w zwoleńskiej szkole podstawowej. Wydzielone pomieszczenia zostały przebudowane i przeszły gruntowny remont. Oddział już funkcjonują mówił burmistrz.

 -W ciągu tego roku korzystaliśmy także ze środków rządowych. Pozyskaliśmy je między innymi na utworzenie Dziennego Domu Senior+. Przeznaczony pod tą działalność obiekt przeszedł kapitalną modernizację. Został też doskonale wyposażony, tak aby dobrze służyć osobom starszym. W ramach dotacji rządowych pozyskaliśmy także fundusze na zakup ponad trzystu książek dla szkoły podstawowej w Paciorkowej Woli, które wzbogaciły księgozbiór tamtejszej biblioteki. Dzięki rządowym środkom zmodernizowaliśmy również pracownię informatyczną w zwoleńskiej szkole podstawowej. Znalazły się tam nowe komputery, tablica interaktywna oraz umeblowanie sali – powiedział burmistrz Arkadiusz Sulima, To jednak nie jedyne działania samorządu gminy Zwoleń w mijającym roku informuje burmistrz Zwolenia - Dużym przedsięwzięciem, jakie udało na się zrealizować w 2019 roku było doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacyjnych w całej gminie Zwoleń, na kwotę blisko 300 tysięcy złotych. Wykonaliśmy także częściowe oświetlenie ulic Sienkiewicza, Bogusza, Wojska Polskiego, Perzyny, gdzie zamontowano nowoczesne LEDy. Podejmowaliśmy również działania proekologiczne i szkoleniowe. Zrealizowaliśmy między innymi cykl szkoleń pod nazwą „Podniesienie kompetencji cyfrowych”. Pozyskaliśmy na ten cel 123 tysiące 600 złotych. W ramach tego grantu zakupiliśmy 24 komputery przenośne i przeszkoliliśmy 312 osób.  

Po podsumowaniu mijającego roku gminy Zwoleń oraz przedstawieniu prezentacji planów na nadchodzący rok Arkadiusz Sulima, burmistrz Zwolenia skierował do wszystkich życzenia noworoczne. ©Obiektywnie.info.pl/Adam Dziedzic   ARKADIUSZ SULIMA , BURMISTRZ ZWOLENIA

Następnie Anna Wieczerzyńska, Dyrektor Domu Kultury przedstawiła działalność kulturalną na terenie gminy.

– Głównym fundamentem zwoleńskiej kultury jest bardzo prężnie działające Kino „Świt”. Od kapitalnego remontu minął już rok i od tego czasu w wielofunkcyjnej sali odbywają się różnego rodzaju koncerty, spektakle teatralne, spotkania, zajęcia artystyczne, czy konkursy. Działa tam też kino konesera, w ramach którego wprowadziliśmy nieodpłatne seanse, również bezpłatne środy dla szkół. Wyświetliliśmy 40 filmów, które obejrzało około 1200 osób. Działa tu też kino komercyjne i zgodnie z unijnym projektem obowiązującym nas po modernizacji obiektu stanowi ono 20% wszystkich seansów. W ramach tej działalności wyświetliliśmy 232 seanse, w tym 54 tytuły. Obejrzało je 14 tysięcy 300 osób. Podliczając liczbę uczestników wszystkich wydarzeń w Kinie Świt, a tych w 2019 roku było wiele, daje nam to 23 tysiące gości na przestrzeni całego roku. Jest to imponująca suma, z czego jesteśmy bardzo dumni. Kino zdecydowanie ożywiło zwoleńską kulturę – powiedziała dyrektor Anna Wierzeczyńska

Pani Dyrektor również poinformowała - Dom Kultury w Zwoleniu wprowadził 6 nowych projektów. Należą do nich  Rodzinne Warsztaty Rękodzielnicze z Ciekawym Człowiekiem. Odbyło się 7 spotkań, uczestniczyło w nich 100 osób. Jubileusz kina - pt. "Roczek Kina", Po raz pierwszy zorganizowaliśmy Ukryty talent, odbyły się 3 edycje zakończone finałem. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużą popularnością. W związku z tym mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy go kontynuować mówiła Pani Dyrektor. - Po raz pierwszy też zorganizowaliśmy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej, Muzyki Poważnej poświęcony Moniuszce i Chopinowi....,.  -Bardzo dobrze w pisał się w klimat kultury naszego miasta I Andrzejkowy Konkurs Tańca o Puchar Burmistrza Zwolenia. Przyjechały zespoły taneczne na bardzo wysokim poziomie z województwa mazowieckiego i z województwa lubelskiego. 
Na zakończenie Pani Anna Wieczerzyńska powiedziała -Postanowiliśmy także wzbogacić zajęcia artystyczne Domu Kultury w Zwoleniu. Po raz pierwszy zdobyliśmy instruktora, który prowadzi balet w dwóch grupach wiekowych oraz instruktora tańca Bachata, też mamy dwie grupy.

Wspomniała także o sukcesach zespołów Domu Kultury w Zwoleniu, które mają na swoim koncie osiągnięcia o skali ogólnopolskiej i międzynarodowej.©Obiektywnie.info.pl/Adam Dziedzic   ANNA WIECZERZYŃSKA, DYREKTOR DOMU KULTURY W ZWOLENIU

W części artystycznej przed publicznością wystąpił Młodzieżowy Zespół Wokalny Domu Kultury w Zwoleniu, działający pod kierownictwem Piotra Markowskiego. Zespół zaśpiewał tradycyjne kolędy i pastorałki, ale także pieśni o tematyce świątecznej. 


©Obiektywnie.info.pl/Adam Dziedzic  MŁODZIEŻOWY ZESPÓŁ WOKALNY DOMU KULTURY W ZWOLENIU.

Spotkanie zakończyło się tradycyjną lampką szampana i życzeniami noworocznymi, którymi wymienili się uczestniczący goście.


©Obiektywnie.info.pl/Adam Dziedzic   TRADYCYJNA LAMPKA  SZAMPANA  NA  SPOTKANIU NOWOROCZNYM W ZWOLENIU.

Adam Dziedzic