21:10 / 19.10.2019

Spotkanie Loży Radomskiej BCC z ekspertami EY w tematyce BEZPIECZNY PODATNIK.

© Obiektywnie.info.pl - Adam Dziedzic

17 października 2019 r. odbyło się spotkanie Loży Radomskiej Business Centre Club z ekspertami EY
w tematyce „Bezpieczny Podatnik”.


© Obiektywnie.info.pl - Adam Dziedzic

Od początku 2019 r. Ministerstwo Finansów wprowadza sukcesywnie kolejne zmiany w podatku od towarów i usług i jednocześnie planuje kolejne, które wejdą w życie w 2020 r. 

Podczas spotkania eksperci EY – Tomasz Rolewicz i Michał Gara, poruszyli najbardziej aktualne problemy dotyczące zmian i regulacji podatkowych oraz przybliżyli przykłady rozwiązań i możliwych narzędzi, w tym nakierowanych na ograniczenie ryzyka podatkowego - w oparciu o biznesową praktykę i doświadczenie rynkowe.


© Obiektywnie.info.pl - Adam Dziedzic

Przedstawione zostały zagadnienia z zakresu:
 podatek u źródła i raportowanie schematów podatkowych,
 nadchodzące zmiany w VAT,
 zmiany w przepisach o cenach transferowych,
 ulgi podatkowe przy tworzeniu innowacji i prac autorskich,
 zmiany w opodatkowaniu i oskładkowaniu dochodów osób fizycznych


© Obiektywnie.info.pl - Adam Dziedzic

Spotkanie dedykowane było prezesom i dyrektorom firm, dyrektorom finansowym, głównym księgowym. Uczestniczyli w nim zarówno przedstawiciele firm członkowskich BCC, jak i zaproszeni goście – przedsiębiorstwa regionu radomskiego.


© Obiektywnie.info.pl - Adam Dziedzic

W trakcie spotkania został zaplanowany wspólny lunch, który był również okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń.

Anna Słopiecka