22:11 / 27.11.2016

SPOTKANIE LOŻY RADOMSKIEJ BCC pt. "WARTO WIEDZIEĆ O NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIANACH W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH"

W dniu 23 listopada 2016 r. w Hotel Manor House SPA - Pałac Odrowążów,  ul. Czachowskiego 56, 26-510 Chlewiska odbyło się spotkanie Loży Radomskiej Business Centre Club, pt.: "WARTO WIEDZIEĆ o najważniejszych zmianach  w Ochronie Danych Osobowych".  Spotkanie otworzył i powitał uczestników Jerzy Kowal,  Kanclerz Loży Radomskiej. Następnie Anna Buczyńska Borowy, A.B.B. Advisory & Management, w ciekawy sposób przeprowadziła prelekcję, pt.: „Warto wiedzieć o najważniejszych zmianach w Ochronie Danych Osobowych”. Tematyka obejmowała zagadnień:
 - obecne vs. przyszłe wymogi prawa – regulacyjne aspektu związane z ochroną danych osobowych,
 - implementacja przepisów w bieżących działaniach operacyjnych w organizacji,
 - praw osób, których dane dotyczą i społecznej odpowiedzialności biznesu - budowanie relacji z Klientami i kontrahentami w oparciu o budowanie kodeksu dobrych praktyk w  tym  obszarze.
 Prelegentka przedstawiła istotne wymogi w obecnych i nadchodzących regulacjach oraz  ich przełożenia na działania operacyjne w organizacji – w ujęciu praktycznym.
Po prelekcji podczas cateringu odbywały się rozmowy w kuluarach.
Adam Dziedzic
Zdjęcia:
Adam Dziedzic