00:07 / 08.07.2019

SENIORZY w Sycynie pokazali Dorobek Kulturalny Klubów Seniora Ziemi Radomskiej.

©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

7 lipca 2019 roku w parku w Sycynie odbył się 24. Przegląd Dorobku Kulturalnego Klubów Seniora Ziemi Radomskiej. 

24 Przegląd poprowadziła Zofia Jaskólska wraz Urszulą Bronisz-Dąbrowską. 

Uroczystego otwarcia dokonali oraz przybyłych gości powitali: Sekretarz Urzędu Miejskiego Mirosław Chołuj,  Jerzy Kamionka członek Zarządu powiatu zwoleńskiego oraz prezes Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna profesor Henryk Bednarczyk. 

24 Przegląd Dorobku Kulturalnego Klubów Seniora Ziemi Radomskiej odbywał się w miejscu szczególnym, ponieważ to właśnie tutaj urodził się wielki poeta Jan Kochanowski. Profesor Henryk Bednarczyk, przeniósł Przegląd Dorobku Kulturalnego Klubów Seniora Ziemi Radomskiej ze Zwolenia do Sycyny.

Profesor Henryk Bednarczyk, dla Obiektywnie.info.pl powiedział - SYCYNA chcę przypomnieć jest to miejsce urodzenia Jana Kochanowskiego. Dziś jest kolejny Przegląd Seniora. Ludzi, których starość nie dopadła., którzy umieją się bawić, cieszyć się życiem. Jest to szczególne spotkanie ten przegląd , gdyż tutaj nie ma walki, konkurencji o pozycję jak w konkursie. Natomiast jest o radość że wspólnego śpiewania. Na koniec prezes Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna dodał - Warto przyjeżdżać do Sycyny, nie tylko na dni Sycyny. Zapraszam.


©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Na scenie zaprezentowało się 14 zespołów i jedna solistka: 

KGW „SYCYNA" z Sycyny pod kierownictwem Zofii Jaskólskiej, 


©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

"SENIOR" z Radomia prowadzony przez Panią Halinę Świderską,


©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

"MELODIA" z Magnuszewa z kierowniczką Jadwigą Czerwińską, 


©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Następnie wystąpiła Joanna Tęcza z Klubu Seniora Domu Kultury w Zwoleniu, 


©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Stowarzyszenie Seniorów „BARWY ŻYCIA” z Pionek prowadzony przez Barbarę Gaworek,


©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

"WRZOS" z klubu Seniora z Garbatki pod kierownictwem Pani Krystyny Peterson, 


©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Klub „ZŁOTA JESIEŃ" Kozienice z Panią Genowefą Puszczeką-Basaj, 


©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Klub Seniora „ZŁOTY WIEK” z Warki pod kierownictwem Zbigniewa Sabała, 


©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

"KONTRAST" Pionki z Panią Ireną Nalewajko, 

Zespół "PÓŁBORZANKI" z Augustowa, zespołem kieruje Pani Bożena Kłosowska, 


©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Klub Seniora „S0BÓTKA” z Czarnolasu prowadzony przez Panią Stanisławę Baran,


©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

„POGODNA JESIEŃ” ze Zwolenia, zespół prowadzi Pani Jadwiga Borowiecka, 


©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

"ZACISZNA PRZYSTAŃ" z Grabowa nad Pilicą. Z Panią Barbarą Woźniak na czele,


©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

"ALE BABKI" z Jedlni Letnisko, zespół prowadzi Pani Mariola Bodzeńska.


©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Zespół „KOMPANY” ze Zwolenia. 


©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Na zakończenie muzycznych prezentacji wystąpił na scenie wywołany przez organizatorów i widownię Pan Ryszard Wróblewski.


©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Po części artystycznej goście udali się na przygotowany poczęstunek, podczas którego mieli okazję do ciekawych rozmów oraz wymiany doświadczeń i integracji oraz rozpoczęła się zabawa.

Organizatorami wydarzenia byli: Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, Burmistrz Zwolenia, Stowarzyszenie Oświatowe „Sycyna”, Koło Gospodyń Wiejskich w Sycynie oraz Biblioteka w Sycynie, Dom Kultury w Zwoleniu.

Adam Dziedzic