10:09 / 26.09.2019

RELACJA ZE SPOTKANIA W LOŻY RADOMSKIEJ BCC – 25 września 2019 r.

©Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

25 września 2019 r. w La Melisa Cafe & Restaurant, odbyło się szkolenie biznesowe Radomskiej Loży BCC na temat etykiety biznesu. 

Spotkanie otworzyła Kanclerz Radomskiej Loży BCC – Izabela Seweryn, witając przedstawicieli firm członkowskich BCC oraz zaproszonych gości.

Szkolenie przeprowadziła dr Irena Kamińska Radomska - wykładowca i trener, założycielka firmy szkoleniowej The Protocol School of Poland.


Uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, dzięki ćwiczeniom i zadaniom warsztatowym z zakresu: networkingu , profesjonalnej autoprezentacji, właściwego przedstawiania osób podczas spotkań oficjalnych. Poznali również zasady precedencji oraz maniery, jakie należy zachować podczas rozmów telefonicznych i konferencji. Pogłębili wiedzę z zakresu dress code u, przyjmowania komplementów i zasad zachowania podczas przyjęć, gal i bankietów zarówno w sferze prywatnej, jak i biznesowej. 

Wymiana dobrych praktyk z zakresu savoir vivre miała również miejsce podczas wspólnego lunchu, któremu towarzyszyła wyjątkowa atmosfera. 

Anna Słopiecka