16:11 / 22.11.2019

Radomska młodzież uczestniczyła w Konferencji THINK OUTSIDE THE BOX..

©obiektywnie.info.pl#Adam Dziedzic

Już po raz czwarty w dniu 22 listopada 2019 roku Izba Przemysłowo Handlowa Ziemi Radomskiej zorganizowała dla radomskiej młodzieży w ramach światowego tygodnia przedsiębiorczości Konferencję Think Outside The BOX. 


©obiektywnie.info.pl#Adam Dziedzic  Prezentacja na Konferencji THINK OUTSIDE THE BOX Katarzyna Wielocha

Główną pomysłodawczynią jest Wice Prezes Izby, Katarzyna Wielocha, która sama pracuje z młodzieżą pomagając im wybrać zawód i wykreować ścieżkę kariery. Poprowadziła Konferencję , przywitała zaproszonych gości i przedstawiła program.


©obiektywnie.info.pl#Adam Dziedzic  Wice Prezes Izby, Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej Katarzyna Wielocha

Do udziału w konferencji zaprosiła wyjątkowe osoby, które zainspirowały słuchaczy i otworzyły przed nimi zupełne nowe horyzonty: -  Karolina Jagoda Adamczyk, Karolina Kuszka, Małgorzata Mączyńska, Edyta Wieczorska, Ela Garlacz-Janicka, Iwona Polkowska, Dorota Cebartowska i The John Maxwell Team


©obiektywnie.info.pl#Adam Dziedzic  
Program został tak ułożony, aby pokazać uczestnikom, że możliwe są studia zagraniczne w Europie czy w Stanach i aby zaszczepić w nich idee świadomego kreowania własnej drogi zawodowej.  

Sala Kongresowa im. K. Penderewskiego w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu była pełna, młodzież chłonęła wszystko, co słyszała od tych niezwykłych ludzi. Widać było, wręcz namacalnie, jak otwierają się głowy i kształtują nowe postawy. Ta młodzież naprawdę wyszła ze swoich pudełek. 


©obiektywnie.info.pl#Adam Dziedzic  Sala Kongresowa im. K. Penderewskiego w Zespole Szkół Muzycznych

W poprzednich latach po tej konferencji wiele osób zmieniło swoje życiowe wybory. Jak będzie w tym roku? Po reakcjach młodzieży wiemy, że nic nie pozostanie takie jak wcześniej.